Pereiti prie turinio

5 pramonės profesinių sąjungų reikalavimai kandidatams į Europos Parlamentą

Dalintis:

Pramonės darbuotojai Europoje nerimauja dėl savo darbo vietų ir dėl to, kad stinga stiprios pramonės politikos, orientuotos į žmones ir jų tvarią ateitį.
Griežto taupymo sugrįžimas Europoje tokiu metu, kai skaidrumas, deramas darbo užmokestis ir investicijos yra labai svarbūs, kelia susirūpinimą.
Į žmogų ir jo socialinius poreikius neorientuotas politinis bei ekonominis klimatas yra palanki terpė tarpti jėgoms, kurios sėja nesantaiką ir socialinius konfliktus bei kėsinasi į darbuotojų teises. Tai jau matome šalyse, kuriose į valdžią atėjo kraštutiniai dešinieji.

Mūsų skėtinė organizacija, Europos pramonės profesinė sąjunga (Industriall Europe), atstovaujanti 7 milijonams pramonės darbuotojų visoje Europoje, ragina rinkmuose balsuoti už tuos kandidatus, kurie įsipareigos remti kokybiškų darbo vietų išsaugijimą ir skatinimą bei darbuotojų teises.

5 pagrindiniai Industriall Europe reikalavimai kandidatams į Europos Parlamentą yra šie:

1 reikalavimas: Geros darbo vietos pramonėje įgyvendinant perėjimo prie klimatui neutralios gamybos politiką.

Norime ateities, kurioje geros darbo vietos pramonėje būtų pagrindinis kompasas, kuriuo būtų vadovaujamasi vykdant mums visiems įtaką darančią politiką pokyčių metu. Raginame teisiškai garantuoti taisykles, kurios padėtų darbuotojams prisitaikyti keičiantis darbo vietoms, įskaitant teisę į mokymą, kad visi galėtų įgyti naujų įgūdžių ir užimtumo garantijų.

2 reikalavimas: Investicijos ir pramonės planas geroms darbo vietoms Europoje, kartu su socialinėmis sąlygomis.

Mums reikia daugiau investicijų skatinant žalias technologijas, ir mes reikalaujame, kad viešieji pinigai būtų suteikiami su sąlygomis, užtikrinančiomis kokybiškas darbo vietas ir kolektyvines teises.

3 reikalavimas: Daugiau demokratijos ir darbuotojų įsitraukimo darbe.

Užtikrinti darbuotojų įsitraukimą į sprendimus darbo vietoje yra labai svarbu. Mums reikia stipresnių taisyklių didelėms įmonėms ir daugiau įgaliojimų Europos darbo taryboms.

4 reikalavimas: Teisė į energiją siekiant gerų darbo vietų ir geresnio gyvenimo visiems.

Mums reikalinga prieinama, įperkama ir švari energija tiek darbe, tiek namuose.
Tam pasiekti reikalaujame esminio energijos rinkos reformavimo, kad būtų užtikrintas stabilumas ir prieinamumas, tuo pačiu skatinant aplinkai draugiškus energijos šaltinius.

5 reikalavimas: Geros pramonės darbo vietos visoje globalinėje tiekimo grandinėje.

Būtina įgyventinti Direktyvą dėl žmogaus teisių ir aplinkosauginės atsakomybės vertinimo (angl. Directive on
Human Rights and Environmental Due Diligence) ir didinti įmonių atskaitomybę. Taip pat mums reikia sąžiningų taisyklių prekybos susitarimuose, užtikrinant sąžiningus darbo ir socialinius standartus visose šalyse.