Eiti prie turinio

Apie mus

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) yra savarankiška, savanoriška profesinių sąjungų organizacija, vienijanti pramonės ir kitų ūkio šakų įmonių, įstaigų, profesines sąjungas ir susivienijimus, bei darbuotojams atstovaujantis juridinis asmuo.

Mūsų misija

Profesionaliai atstovauti darbuotojams ginant jų teisėtus interesus, prisidedant prie geresnių ir saugesnių darbo sąlygų bei tvaresnės aplinkos kūrimo.

Veikla

Mūsų sudėtyje esančioms profesinėms sąjungoms teikiame konsultavimo, tarpininkavimo, teisines paslaugas: konsultuojame Darbo kodekso, kitais darbo teisės klausimais; tarpininkaujame kolektyvinėse derybose su darbdaviais, darbo ginčuose ir kt.

Plačiau

2022 m. duomenimis:

38
Profesinės sąjungos mūsų sudėtyje
2785
Nariai
30
Galiojančių kolektyvinių sutarčių

Struktūra

Mūsų organizaciją sudaro kelios dešimtys profesinių sąjungų visoje Lietuvoje. Savo ruožtu mes priklausome didžiausiam profesinių sąjungų centrui šalyje – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai – ir tarptautinėms organizacijoms.

Plačiau

Patikimumas, atvirumas, vienybė.

Šiomis trimis vertybėmis grindžiame visą mūsų veiklą.

Narystė

Federacijos nariais gali būti pramonės ir kitų ūkio šakų įmonių, įstaigų profesinės sąjungos ir susivienijimai, pareiškę norą tapti Federacijos nariais.

Plačiau Mūsų nariai

Mūsų istorija

LPPSF buvo įsteigta 2012 m. gegužės 17 dieną, reorganizacijos būdu sujungus Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijas. Iki šiol veikiame kaip nuolat judanti į priekį ir besivystanti organizacija.

Projektai

Vienas iš kertinių organizacijos vertybių – atvirumas, tad dalyvaujame tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose projektuose.

Plačiau