Pereiti prie turinio

LPPSF suvažiavime numatytos veiklos gairės ateinantiems ketveriems metams

Dalintis:

Gegužės 20 dieną, „Comfort Hotel“ viešbučio konferencijų salėje, Vilniuje, įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) II-asis suvažiavimas, į kurį susirinko delegatai iš Federacijai priklausančių profesinių sąjungų, veikiančių chemijos, energetikos, statybos, baldų ir kitų pramonės šakų įmonėse.

Šįkart suvažiavimas vyko kiek neįprastoje, modernioje, roko muzikos atlikėjų atributika ir simbolika dekoruotoje viešbučio aplinkoje. Kita naujovė – pirmą kartą Federacijos istorijoje suvažiavimo pradžioje susirinkusieji giedojo Lietuvos himną. Pasak suvažiavimo organizatorių, siekiama, kad himno giedojimas ateityje taptų gražia  tradicija.

Suvažiavimo metu buvo patvirtinta Federacijos kontrolės komisijos ataskaita, pirmininko 2012-2016 m. veiklos ataskaita, nauja įstatų redakcija, Federacijos veiklos vizija 2020, parengta  LR Prezidentei, Seimui, Vyriausybei adresuota Suvažiavimo rezoliucija. Federacijos vadovu naujai 2016-2020 m. kadencijai delegatai atviro balsavimo metu išrinko Juozą Neverauską. 

Sveikinimo žodžius susirinkusiems delegatams tarė svečiai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, darbdavių asociacijų atstovai – Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos vykdantysis direktorius Giedrius Mažūnaitis, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, EPSU (Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos) atstovas Guillaume Durivaux,  Latvijos profesinės sąjungos „Energija“ pirmininkas Aivars Abolinš, pirmininko pavaduotoja Inta Sypola, Baltarusijos chemijos, kalnakasybos ir naftos  pramonės šakų darbuotojų profesinės sąjungos  pirmininkė Svetlana Kločiok, Danijos profesinės sąjungos 3F atstovas Jørgen Erik Kozak Nielsen.

Į suvažiavimą atvyko ir buvęs Lietuvos statybininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Talmantas bei buvęs ilgametis Lietuvos chemijos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Feliksas Buckus-Buckevičius.

 

Dabarties iššūkiai ir ateities tikslai

Federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas savo atskaitiniame pranešime apžvelgė ketverių metų laikotarpio veiklą bei rezultatus nuo Federacijos įsteigimo 2012 m. sujungus Lietuvos chemijos pramonės ir Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijas, taip pat svarbiausias problemas, su kuriomis susidūrė profesinės sąjungos gindamos atstovaujamus darbuotojus.

J. Neverauskas pabrėžė, kad po Seimo rinkimų 2012 m. profesinėms sąjungoms daug vilties teikė bendradarbiavimo susitarimas su socialdemokratų partija, tačiau realybė nuliūdino: atsirado didžiulės disproporcijos administracijos ir eilinių darbuotojų darbo apmokėjime; didelei daliai darbuotojų, nepriklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbuotojo kvalifikacijos, mokamas minimalus atlyginimas, dėl kurio didinimo su valdančiąja dauguma profesinėms sąjungoms derėtis sekasi sunkiai, kt. Tokia padėtis paskatino darbingo amžiaus žmones ir jaunimą dar gausiau emigruoti ir laimės ieškoti svetur.

Daug nerimo kelia šiuo metu Seime svarstomi naujojo socialinio modelio ir Darbo kodekso „lankstinimo“ įstatymo projektai, kuriuose be terminuotų, nulinių valandų sutarčių, atleidimo iš darbo lankstumo, drastiškai sumažintų išeitinių kompensacijų ir kitų darbuotojams nenaudingų siūlymų, profesinių sąjungų teisininkai rado daugiau nei keliasdešimt darbuotojų padėtį bloginančių punktų.

Tačiau LPPSF, būdama Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nare, aktyviai dalyvauja Darbo santykių trišalės komisijos darbe ir turi galimybę išsakyti savo poziciją bei siūlyti variantus, kaip parengti tokias Darbo kodekso nuostatas, kurios bent nepablogintų esamų darbuotojų sąlygų.

Pasak J. Neverausko, Federacija yra viena aktyviausių dalyvių LPSK organizuojamuose piketuose prieš kiekvieną Seimo plenarinį posėdį, kuriame numatomas Darbo kodekso projekto svarstymas, taip pat kitose protesto akcijose bei mitinguose. Pabrėžė, kad birželio 16 dieną, ketvirtadienį, 11 val. Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo įvyks profesinių sąjungų protesto akciją „Čia gyvensim ir dar balsuosim!“, kurioje taip pat rengiasi dalyvauti ir Federacija.

Federacijos pirmininkas savo pranešime įvardino ir didžiausią iššūkį, su kuriuo mūsų šalyje susiduria  profesinės sąjungos – tai narystės mažėjimas. Pažymėjo, kad Federacijai,  kaip ir kitoms profesinėms sąjungoms, reikia numatyti tokius veiklos tikslus, kurie didintų visuomenės pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis ir padėtų pritraukti kuo daugiau naujų narių. Todėl naujame Federacijos veiklos vizijos 2020 projekte, be kita ko, buvo numatyti ir šie pagrindiniai uždaviniai artimiausiam ketverių metų laikotarpiui: kokybiškų paslaugų nariams teikimas, naujų narių pritraukimas, mokymų nariams organizavimas, mobilios derybų komandos suformavimas,  fondo streikams ir protesto akcijoms įsteigimas, sektorinių ir įmonių kolektyvinių sutarčių inicijavimas ir pasirašymas, aktyvus veiklos viešinimas bei komunikacija.

J. Neverauskas teigė, kad, nepaisant mažėjančios narystės, Federacija gali pasidžiaugti, jog yra nemažai  entuziastingų ir ištikimų žmonių, aktyviai dalyvaujančių veikloje. Daliai jų baigdamas savo pranešimą pirmininkas patiems aktyviausiems įteikė padėkos raštus – Elektros gamybos darbuotojų profesinės sąjungos narei Audronei Mekienei, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ darbuotojų profesinės sąjungos narei Romaldai Ramanauskienei, AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Violetai Mačiukienei, UAB „Energijos  sistemų servisas“ darbuotojų profesinės sąjungos ir Federacijos moterų sektoriaus pirmininkei Rasai Šiugždienei, Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Dainiui Šlepečiui, Kauno regiono energetinių įmonių jungtinės darbininkų profsąjungos nariui Dariui Žukui, UAB „Šiaulių energetikos statyba“ profesinės sąjungos pirmininkui Mariui Leveikai bei Naftininkų profesinės sąjungos teisininkui Ramūnui Bertuliui.

LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, sveikindamas suvažiavimo dalyvius, auksiniu LPSK ženkleliu bei padėkos raštu apdovanojo Federacijos pirmininką J. Neverauską, LPSK padėkos raštus įteikė Naftininkų profesinės sąjungos vadovei Virginijai Vilimienei, Achemos profesinių sąjungų administratorei Birutei Daškevičienei, LPPSF pirmininko pavaduotojai-teisininkei Daliai Jakutavičei, AB „Klaipėdos energija” profesinės sąjungos pirmininkui Valerijui Galkinui ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Gediminui Kriščiūnui, kuris, kaip pabrėžė LPSK vadovas, yra vienas pagrindinių tradicinių Federacijos šeimų sporto žaidynių organizatorių.

 

Nuspręsta nekeisti nario mokesčio dydžio

Iš karto po suvažiavimo įvyko pirmasis Tarybos posėdis, kuriam vadovavo naujai pirmininku išrinktas Juozas Neverauskas.

Posėdžio metu daug diskusijų sukėlė nario mokesčio Federacijai klausimas. Buvo įvairių siūlymų: vieni Tarybos nariai siūlė palikti esamą nario mokestį, kiti – mažinti, treti  – jį didinti, tačiau, po balsavimo buvo nutarta palikti dabartinį 1,45 Eur mokestį nuo nario.

Posėdyje po aktyvių svarstymų buvo patvirtintas ir Federacijos darbuotojų etatų sąrašas, pritarta Dalios Jakutavičės kandidatūrai pirmininko pavaduotojos-teisininkės pareigoms, pirmininko pavaduotojo – Antano Gervyliaus, o administratorės – Jūratės Jasiūnienės kandidatūroms (teisininkė Jolanta Cinaitienė šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose).

Patvirtinti ir Federacijos valdybos bei atstovų į LPSK tarybą sąrašai.

 

Suvažiavimo nuotraukų albumą galite pamatyti čia (nuotraukų autorius Liudas Baronas www.baronas.lt):

http://pramprof.lt/index.php/galerija/ii-asis-federacijos-suvaziavimas-2016-05-20