Pereiti prie turinio

Ką reikia žinoti darbuotojui per karantiną (ir ne tik)

Dalintis:

Paskelbus karantiną darbuotojams iškyla įvairių klausimų dėl teisių darbe. Ta proga primename pagrindines taisykles, kurios žinotinos ne tik ekstremalių situacijų metu.

✅ Visi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaryti raštu. Žodiniai susitarimai neturi jokios juridinės galios.

✅ Nepasirašinėkite jokių darbdavio pateiktų raštų čia pat. Jis privalo duoti visus dokumentus, reikalingus Jums apsispręsti, ir suteikti laiko su jais susipažinti.

✅ Nerašykite prašymo išeiti iš darbo savo noru, jei tokio noro neturite. Jei vis dėlto parašėte, turite teisę atšaukti savo sprendimą per 3 darbo dienas nuo pareiškimo padavimo dienos.

✅ Darbdavys negali nei versti Jus imti atostogų, nei riboti jūsų teisės į jas.

✅ Nepasiduokite darbdavio spaudimui ir nerašykite prašymo išeiti nemokamų atostogų. Neteksite ne tik darbo užmokesčio, bet ir socialinių garantijų.

✅ Darbuotojas gali atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

✅ Jei manote, kad dirbti yra nesaugu, informuokite darbdavį raštu. Jei šis neištaiso padėties, praneškite Valstybinei darbo inspekcijai.

✅ Sumažinti atlyginimą paliekant tą patį darbo krūvį yra neteisėta net ir esant ekstremaliai situacijai.

✅ Nutraukiant darbo sutartį pasidomėkite dėl išeitinių išmokų. Tam tikrais atvejais jos priklauso ir išeinant iš darbo savo noru.

✅ Net jeigu nėra kitos išeities, kaip tik atleisti darbuotojus, darbdavys turi nurodyti atleidimo pagrindą (ne dėl darbuotojų kaltės ar jų pačių noro), tuomet darbuotojai gali pretenduoti į išmokas.

✅ Dirbant nuotoliniu būdu darbdavys privalo suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones.

✅ Dirbant nuotoliniu būdu darbo ir poilsio režimas turi būti išlaikomas toks pats, kaip ir dirbant biure.  Jeigu Jūsų darbo sutartyje numatyta 8 val. darbo diena, tiek pat dirbate ir iš namų.

✅ Dėl viršvalandinio darbo reikalingas Jūsų sutikimas raštu. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip 1,5, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta grafike, ar naktį – 2, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

✅ Jei darbdavys nemoka atlyginimo du ar daugiau mėnesių, darbuotojas gali neiti į darbą (iki 3 mėn.), jei prieš 3 darbo dienas raštu įspėja darbdavį laikinai stabdantis darbo sutarties vykdymą (nurodant nuo kada, kuriam laikui ir dėl kokių priežasčių).

✅ Prastova paskelbiama įmonės vadovo įsakymu, su kuriuo darbuotojai privalo būti supažindinami pasirašytinai. Darbuotojui turi būti mokama ne mažiau nei MMA (jei nustatyta 40 val. darbo savaitė), o darbuotojui į darbą vykti (ar dirbti iš namų) nereikia.

✅ Karantinas negali būti motyvu atleisti iš darbo per išbandymo terminą. Taip pat negalima nutraukti darbo sutarties vien dėl to, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami nepateikiant objektyvių ir pagrįstų motyvų raštu.

✅ Jeigu patiriate psichologinį smurtą darbe, rinkite su tuo susijusius įrodymus: el. laiškus, žinutes, dokumentus, įrašinėkite pokalbius.

✅ Jei sergate ir turite nedarbingumo pažymėjimą, darbdavys negali Jūsų versti dirbti nei iš namų, nei juo labiau – darbo vietoje.

✅ Jei Jus iš darbo atleido neteisėtai, į darbo ginčų komisiją turite kreiptis per mėnesį, kitais Jūsų teisių pažeidimo atvejais – per tris mėn. nuo sužinojimo fakto.

 

Šaltinis: lpsk.lt