Pereiti prie turinio

Europos Parlamente pritarta kompromisinei ES elektros rinkos koncepcijai

Dalintis:
High voltage post or High voltage tower

Vakar, liepos 19 d., Europos Parlamento (EP) Pramonės komitete buvo rastas kompromisas dėl Europos Sąjungos (ES) elektros rinkos reformos karo Ukrainoje bei rekordinės infliacijos fone. Pasiūlymai reformai buvo pradėti ruošti jau 2022 m.rudenį. Juos galėjo teikti ne tik svarbiausi ES energetikos sektoriaus žaidėjai, bet ir visuomeninės organizacijos, taip pat ir profesinės sąjungos. Savo pastabas bei komentarus bendrai profesinių sąjungų pozicijai pateikė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija.

Apsaugota ES vartotojų teisė į elektrą

Nors profesinės sąjungos pastebi, kad EP Pramonės komiteto patvirtintame kompromisiniame reformos variante nėra atsižvelgta į visas darbuotojų atstovų pastabas, visgi, Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) nuomone, didelis proveržis yra tai, kad naujoji elektros rinkos strategija nestokoja socialinės dimensijos ir bent iš dalies atsižvelgia į vartotojų interesus.

Nuostatose yra užtikrinama jautrių, žemas pajamas gaunančių, namų ūkių teisė į elektros energiją, kitaip sakant, naujoji strategija numato draudimą atjungti energijos tiekimą tiems vartotojams, kurie tam tikrą laiką negali susimokėti už paslaugas.

Pritarta ir ilgalaikių sutarčių su vartotojais nuostatai, t.y., bus siekiama, kad sutartys su elektros vartotojais būtų sudaromos ilgesniam laikotarpiui, ir tiekėjai tokiu būdu įsipareigotų nedidinti elektros kainos vartotojui ilgesnį laiką, net jei rinkoje ir būtų bangavimų.

Be to, EP Pramonės komiteto nariai nepritarė nedujinių elektros energijos gamintojų pajamų ribojimui. Tokiam ribojimui savo siūlymuose nepritarė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF). Pasak LPPSF, minėtas ribojimas problemos iš esmės neišspręstų, ir tai nėra tvarus sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi ne visos šalys turi pakankamai elektros gamintojų, kurie galėtų pasidalinti savo pelnu su klientais. Lietuva yra viena iš jų – importuojame daugiau nei 70 % mūsų suvartojamos elektros.

„Tokia intervencija nesumažinsdujų ir elektros kainų šuolių didmeninėse rinkose, todėl didesnės Europos įmonės (įskaitant pramonę) ir toliau mokės nepaprastai dideles sąskaitas už dujas ir elektrą. Dėl šios priežasties verslas taps nekonkurencingas, kyla agresyvių kaštų mažinimo programų bei darbuotojų atleidimo rizika”, – tąkart pažymėta LPPSF kreipimęsi.

Kas toliau?

Antroji vasaros pusė bus ramesnė – ES institucijos dirbs atostogų režimu. Visgi, manoma, kad ES valstybių narių vyriausybės iki rudens derins pozicijas, ieškos sprendimų savo viduje. Štai Prancūzija ir Vokietija turi išspręsti savo nesutarimus dėl valstybės pagalbos atominei energijai, o Lenkija prašo daugiau veiksmų laisvės remti iškastinio kuro energiją tam, kad būtų užtikrintas pakankamas elektros tiekimo saugumas.

Tačiau tikimasi, kad EP plenarinėje sesijoje, vyksiančioje rugsėjį, ši Pramonės komitete suderinta kompromisinė elektros rinkos reformos koncepcija bus patvirtinta.

Vėliau seks nuomonių derinimas tarp Europos Komisijos ir Europos Tarybos, ir tikimasi, kad iki naujųjų metų Europos Sąjunga jau turės naująją elektros energijos rinkos strategiją – beliks ją adaptuoti valstybėse narėse.