Pereiti prie turinio

Darbo teisės bendroji informacija skelbiama ir ukrainietiškai

Dalintis:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad ukrainiečių kalba parengta ir VDI interneto svetainėje paskelbta informacija apie užsienio piliečių įdarbinimo galimybes ir darbo santykių teisinį reglamentavimą: (https://www.vdi.lt/PdfUploads/ukr.pdf ).

Šioje informacijoje – aktualūs klausimai apie darbuotojo komandiravimą, užsieniečio tiesioginį įdarbinimą Lietuvos įmonėje, darbo sutarties aspektai, darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, darbo santykių nutraukimo temos. Puslapyje taip pat nurodomi telefonai bei adresai, kuriais galima kreiptis konsultacijai arba su skundais, prašymais darbo teisės pažeidimo atveju.

Dėkodamas Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui Jonui Griciui už efektyvų bendradarbiavimą, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. ponas Volodymyr Yatsenkivskyi kartu informavo, kad ši informacija ukrainiečių kalba yra paskelbta ir Ukrainos ambasados Lietuvoje svetainėje.

Aktuali informacija darbo santykių tema ukrainiečių kalba parengta atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje. Iš praėjusiais metais VDI inspektorių nustatytų 130 nelegaliai (neteisėtai) dirbusių užsieniečių, net 89 buvo Ukrainos piliečiai (beveik 70 proc. visų nustatytų nelegaliai dirbusių užsieniečių). Beveik visi nelegaliai (neteisėtai) dirbę Ukrainos piliečiai nustatyti statybos sektoriuje.

VDI specialistų duomenimis, pastaruosius dvejus metus statybų sektoriuje stebima tendencija, kada darbuotojus iš Ukrainos į Lietuvą komandiruoja Lenkijos įmonės. Tyrimai parodė, kad darbuotojai iš Ukrainos dažniausiai nėra net buvę Lenkijoje ir su Lenkijos įmone nėra sudarę darbo sutarčių. Jie, padedant tarpininkams, tiesiogiai atvyksta į Lietuvą. Nežinodami savo teisių, nemokėdami kalbos, atvykusieji gyvena ir dirba blogomis sąlygomis, negaudami už darbą priklausančio atlygio.

Užfiksuotas ir sunkus darbuotojo sužalojimas, kai Lietuvos įmonė ne tik nesilaikė trečiosios šalies piliečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos, bet ir nesirūpino, kad būtų dirbama saugiai. Be to, darbo inspektoriai nustato atvejų, kada Ukrainos piliečiai dirba Lietuvoje pas fizinius asmenis. Šie ukrainiečiai yra atvykę savo iniciatyva, pasinaudojus beviziu režimu, tačiau jie neturi teisės dirbti ar užsiimti kita veikla.

Siekiant stiprinti tarpusavio santykius, įvairiomis formomis bendradarbiauti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų laikymosi srityje, prieš keletą metų buvo pasirašytas VDI ir Ukrainos Respublikos valstybinės darbo tarnybos bendradarbiavimo protokolas. Praėjusių metų rudenį Lietuvoje viešėjo Ukrainos valstybinės darbo tarnybos atstovai, vyko diskusijos ir dalijimasis informacija. Metų pabaigoje Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius susitiko su Ukrainos ambasadoriumi ir ambasados darbuotojais, aptarti glaudesni bendradarbiavimo tarp institucijų ryšiai ginant darbuotojų iš Ukrainos teises.

„Kaip institucija VDI siekia ir sieks, taip pat ir įvairiais lygiais bendradarbiaudama su užsienio atstovybėmis bei kolegomis, kad būtų apgintos darbo migrantų teisės bei socialinės garantijos, – sako VDI vadovas J. Gricius. – Šios aktualios informacijos parengimas gimtąja atvykusių dirbti į Lietuvą Ukrainos piliečių kalba – dar vienas žingsnis prieš darbo migrantų nelegalaus darbo ar išnaudojimo apraiškas.“

Informacija apie darbo santykių teisinį reglamentavimą Lietuvoje VDI interneto svetainėje yra paskelbta anglų kalba, rengiamas variantas ir rusų kalba.
Taip pat reaguodama į darbo rinkos aktualijas ir bendradarbiaudama su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru (KOPŽI) VDI nelegalaus darbo prevencijai parengė informacinius lapelius užsienio šalių piliečiams, dirbantiems Lietuvoje. Juose pateikiama pagrindinė VDI ir KOPŽI informacija rusų ir anglų kalbomis, kaip atpažinti nelegalų darbą ir žmonių išnaudojimo apraiškas, kur tokiais atvejais kreiptis. Informaciniai lapeliai platinami VDI teritoriniuose skyriuose, didelė jų dalis skleidžiama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Šaltinis: vdi.lt