Pereiti prie turinio

Bukarešte prasideda EPSU kongresas „Laikas viešosioms paslaugoms!”

Dalintis:

Šiandien, birželio 18 d., Bukarešte (Rumunija), Parlamento rūmuose, prasideda tris dienas truksiantis Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) kongresas. Į jį susibūrė per 500 viešųjų paslaugų profesinių sąjungų lyderių iš visos Europos. Lietuvai šiame svarbiame renginyje atstovauja Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Kiršienė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo centro pirmininkė Alina Tankeliun.

Dalia Jakutavičė taip pat yra Kongreso Mandatų komisijos narė.

Kongreso delegatai nustatys EPSU prioritetus ateinantiems metams, įskaitant kovą su kraštutine dešine, įtraukių darbo vietų kūrimą, pasipriešinimą taupymo politikai ir kovą už Europą, kuri pirmiausia rūpinasi žmonėmis, planeta ir taika, o ne pelnu.

EPSU kongresas, kuris vyksta kas penkerius metus, šį kartą yra itin svarbus. COVID-19 pandemija pabrėžė stiprių, gerai finansuojamų viešųjų paslaugų svarbą – sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų, atliekų tvarkymo, savivaldybių ir viešojo administravimo, kt.

Profesinių sąjungų lyderiai diskutuos apie pragyvenimo kainų krizę, kaip pasiekti didesnius atlyginimus per kolektyvines derybas ir kaip reaguoti į atakas prieš teisę streikuoti. Taip pat Kongreso dalyviai kurs strategijas, kaip stiprinti viešąsias paslaugas bei kovoti su privatizacija visoje Europoje.

Delegatai priims veiksmų planą, kuriame dėmesys bus skiriamas:

  • Taikos, demokratijos, lygybės, teisių ir laisvių užtikrinimui;
  • Viešųjų paslaugų atkūrimui ir stiprinimui;
  • Socialiai teisingo perėjimo tikslams;
  • Kokybiškų darbo vietų ir paslaugų užtikrinimui;
  • Viešųjų paslaugų profesinių sąjungų kūrimui ir stiprinimui.

Be to, vyks naujos EPSU vadovybės rinkimai: Kongresas tvirtins naują EPSU prezidentą ir kitus svarbius asmenis, formuojančius organizacijos ateities kryptį.

EPSU atstovauja 8 milijonams viešųjų paslaugų darbuotojų visoje Europoje, įskaitant sveikatos ir priežiūros darbuotojus, ugniagesius, vietos valdžios darbuotojus, energetikos ir atliekų tvarkymo darbuotojus bei nacionalinės valdžios tarnautojus.

Nuo savo įkūrimo 1978 m. EPSU tapo pagrindiniu balsu Europoje, ginančiu geresnes darbo sąlygas, sveikatą ir saugą bei viešųjų paslaugų darbuotojų teises.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra EPSU narė.