Pereiti prie turinio

Apie mamadienių ir tėvadienių suteikimo tvarką

Dalintis:

Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalis numato papildomą poilsio laiką – mamadienį (-ius) arba tėvadienį (-ius) – darbuotojams, auginantiems vaikus.

Vadovaujantis nurodyta Darbo kodekso nuostata, darbuotojams, auginantiems vaiką (-us), priklauso viena iš šių garantijų: viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), kai darbuotojas augina vieną vaiką iki 12 metų, arba viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), kai darbuotojas augina neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, arba dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), kai darbuotojas augina tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, o vienas jų arba abu yra neįgalūs.

Pažymėtina, kad nurodytos papildomos poilsio dienos nėra sumuojamos ir darbuotojui priklauso tik viena iš šių garantijų, pasirenkant jam palankesnį variantą. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas turi du vaikus, iš kurių vienam yra 5 metai, o kitam – 15 metų ir jam nustatytas neįgalumas, darbuotojui priklauso viena papildoma poilsio diena per mėnesį pagal nuostatą, kad jis augina neįgalų vaiką iki 18 metų. Papildomai poilsio diena kartą per tris mėnesius nepriklauso.

Akcentuotina, kad teisę į papildomą (-as) poilsio dieną (-as) arba sutrumpintą darbo laiką darbuotojai turi iki kol vaikui (-ams) sukanka 12 (jei vaikas neįgalus – 18) metų, t. y. iki 12-ojo (arba 18-ojo) vaiko gimtadienio imtinai. Jeigu vaikui (-ams) jau yra sukakę 12 (jei vaikas neįgalus – 18) metų, aptariamas papildomas poilsio laikas nebepriklauso.

Darbo teisės skyriaus vedėja pažymi, kad šis papildomas poilsio laikas priklauso visiems darbuotojams, auginantiems vaiką ar vaikus iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 m., neatsižvelgiant į darbo laiko režimą (nekintantis režimas, suminė darbo laiko apskaita ar kita). Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį. Visais kitais atvejais neišnaudotas poilsio laikas nėra kaupiamas.

Svarbu žinoti ir tai, kad papildomas poilsio laikas darbuotojui priklauso ir tuo atveju, jeigu jis dirbo ne visą mėnesį, pavyzdžiui, dalį laiko atostogavo, buvo laikinai nedarbingas ir panašiai.