Pereiti prie turinio

Veikla

 • konsultuojame Darbo kodekso, kitais darbo teisės klausimais;
 • tarpininkaujame kolektyvinėse derybose su darbdaviais, darbo ginčuose;
 • atstovaujame pramonės įmonių darbuotojams rengiant įstatymus, jų pataisas, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus.

Taip pat:

 • organizuojame mokymus, seminarus, renginius profesinių sąjungų nariams;
 • dalyvaujame nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Bendradarbiaujame su:

Veiklos principai

Federacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Profesinių sąjungų ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais bei Etikos kodeksu.

Tarptautinė veikla

Tarptautinė veikla ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis yra vienas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos tikslų.

Federacija yra tiesioginė šių tarptautinių organizacijų narė:

 • EPSU (Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija),
 • PSI (Tarptautinė viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija),
 • IndustriAll European trade union (Europos pramonės profesinė sąjunga).

Būdama LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) nare, Federacija turi netiesioginę narystę ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijoje). Taip pat Federacija bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos ir kitų šalių profesinėmis sąjungomis.

Būdama ETUC nare, Federacija turi galimybę pareikšti savo nuomonę darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės apsaugos, socialinio dialogo, klimato kaitos, energetikos bei stabilaus vystymosi klausimais.

Federacijos atstovai nuolat dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose socialinio dialogo, kolektyvinių derybų, kitais socialiniais klausimais.

Tarptautinių organizacijų patirtis, rekomendacijos ir priemonių paketai yra naudinga ir ženkli pagalba Federacijai, vystant dialogą su darbdaviais, reaguojant į įmonėse iškylančias problemas ir siekiant kuo geriau atstovauti darbuotojams.

Mūsų atstovai tarptautinių organizacijų komitetuose

 • Eglė Kukštaitė (Kauno regiono energetinių įmonių jungtinė darbininkų profsąjunga) – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė ETUC Darbuotojų saugos ir sveikatos komitete;
 • Birutė Daškevičienė (Achemos darbuotojų profesinė sąjunga) – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė ETUC Tvaraus vystymosi ir klimato kaitos komitete;
 • Deividas Činikas (Kauno regiono energetinių įmonių jungtinė darbininkų profsąjunga) – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos atstovas EPSU Komunalinių paslaugų nuolatiniame komitete (pakaitinis narys);
 • Jurga Subačiūtė Žemaitienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė (pakaitinė narė) ETUC Socialinės apsaugos komitete, Lietuvos atstovė EPSU Komunalinių paslaugų nuolatiniame komitete, Moterų ir lyčių lygybės komitete, pakaitinė narė EPSU Vykdomajame komitete, bei koordinatorė Baltijos šalims Šiaurės šalių pramonės profesinių sąjungų koordinacinėje grupėje Nordic IN;
 • Jūratė Čilinskaitė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė Europos profesinių sąjungų konfederacijos Atlyginimų skaidrumo darbo grupėje.