Pereiti prie turinio

Aktuali informacija dirbančiam studentui dėl darbo laiko režimo ir mokymosi atostogų

Dalintis:

Darbo kodekse (DK) numatyta, kad privalu gerbti darbuotojo pasirinkimą tobulėti profesiškai, taigi darbdavys privalo imtis priemonių, kad darbuotojas galėtų didinti savo kvalifikaciją ir profesionalumą, taip pat – gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų. Dėl šių tikslų, remiantis tiek DK, tiek darbo teisės normomis arba atvejais, kai susitaria abi šalys, darbdavys sudaro sąlygas darbuotojui mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti.

Tad ką, prasidėjus naujiems mokslo metams, svarbu žinoti dirbančiam studentui ir jo darbdaviui? Pateikiame trumpą konsultaciją, kurią parengėme pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją. 

Mokymosi atostogos 

Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, reikėtų žinoti, kad, atsižvelgiant į švietimo įstaigos išduotas pažymas, suteikiamos mokymosi atostogos: 

Atostogų forma

Atostogų laikotarpis

Eiliniai egzaminai (pasirengimas ir laikymas)

Po 3 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui

Įskaitos (pasirengimas ir laikymas)

Po 2 kalendorines dienas kiekvienai įskaitai

Laboratoriniai darbai (atlikimas ir konsultacijos)

Tiek dienų, kiek numatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose

Diplominis (bakalauro, magistro) darbas, daktaro disertacija, meno projektas (baigimas ir gynimas)

30 kalendorinių dienų

Valstybiniai (baigiamieji) egzaminai (pasirengimas ir laikymas)

Po 6 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui

Už mokymosi atostogas, kurios trunka iki 10 darbo dienų per vienus darbo metus, darbuotojui turi būti mokama ne mažiau kaip pusė jo vidutinio darbo užmokesčio, tačiau tik tuo atveju, jeigu darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus. 

Darbdavys privalo suteikti mokymosi atostogas nurodytais atvejais. Visgi jeigu darbuotojas neatliks mokymosi darbų DK numatytais atvejais (nesirengs ir nelaikys egzaminų ar įskaitų, neatliks ir nesikonsultuos dėl laboratorinių darbų ir kt.), darbdaviui nėra pareigos suteikti mokymosi atostogas darbuotojui dėl dalyvavimo paskaitose. 

Vis dėlto darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas darbuotojui, kuris mokosi nenutraukdamas darbo, derindamas kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro arba magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko. 

Ką turi žinoti dirbantis studentas apie darbo laiko režimą 

Studijų laikotarpiu (ir ne tik) darbuotojas ir darbdavys gali nustatyti įvarius darbo laiko režimus. Pavyzdžiui, darbuotojas, derindamas darbą ir studijas, gali teikti darbdaviui prašymą dėl individualaus darbo laiko režimo nustatymo. Šiuo atveju darbuotojas ir darbdavys turėtų susitarti dėl konkretaus darbo grafiko, kuriame būtų nurodomos konkrečios savaitės darbo dienos ir valandos. 

Taip pat tiek mokymuisi skirtų atostogų, tiek darbo laiko režimo ypatumai darbuotojų mokymosi laikotarpiu gali būti suderėti ir įmonės kolektyvinėje sutartyje (papildomai nei numato Darbo kodeksas). 

Pameistrystės darbo sutartis 

DK, be mokymosi ir kasmetinių atostogų suteikimo, numatyta galimybė sudaryti pameistrystės darbo sutartį. Ši sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, kuris siekia darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją, arba reikiamų kompetencijų mokoma pasitelkus pameistrystės mokymo organizavimo formą. Pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaryta ir nesudarius mokymo sutarties arba sudaryta su teisėtai pagrįsta mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo.

Pameistrystės darbo sutartis – terminuota, maksimalus jos terminas – 6 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai pameistrystės darbo sutartis sudaroma kartu su teisėtai pagrįsta mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo. Tokiu atveju gali būti nustatyta ilgesnė mokymo trukmė.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad būtų pasiekti formaliojo ar neformaliojo mokymo programoje numatyti rezultatai arba sudaryti visas sąlygas jiems pasiekti tuo atveju, kai mokymas vyksta pagal pameistrystės darbo sutartį, kuri sudaryta kartu su teisėtai pagrįsta mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo.

Už faktiškai dirbtą laiką pameistriui mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, ir jis negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis.

 

Parengta pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją