Pereiti prie turinio

Projektas „POWERDIALOGUE”

Dalintis:

Projekto numeris 101051818

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), kartu su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (PRAMPROF) ir Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“, vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą POWERDIALOGUE pagal EK programos „Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)“ kvietimą „Support for social dialogue (SOCPL-2021-SOC-DIALOG)“.

Projekto tikslinė grupė – socialiniai partneriai ir Vyriausybės atstovai, dalyvaujantys Trišalėje taryboje, LPK ir PRAMPROF nariai.

Pagrindinis ir esminis projekto tikslas – stiprinti socialinių partnerių bendruosius ir specifinius gebėjimus, taip įgalinant juos skatinti ir kokybiškai gerinti socialinį dialogą Lietuvoje.

Gebėjimų stiprinimas per bendrus mokymus ir kitas projekto veiklas galėtų padėti geriau suprasti vieniems kitų pozicijas, motyvuojančius veiksnius ir galimybių (derybų) ribas. Tikime, kad taip galėsime pagerinti Trišalės tarybos darbą randant daugiau bendrų sutarimų vietoje šiuo metu vyraujančios praktikos – išsiskirstymo su skirtingomis nuomonėmis.

Tikimės, kad projekto veiklos padės kurti abipusio pasitikėjimo atmosferą. Projekto dalyviai gaus erdvę dalytis informacija apie esamas ir / ar galinčias kilti problemas, galimus sprendimo būdus.

Didindami savo kompetencijas Trišalės tarybos nariai taip pat didina visuomenės ir valstybės pasitikėjimą socialinių partnerių įžvalgomis bei atnešama pridėtine verte.

Manome, kad šiame projekte yra išties vertinga Europinė dimensija – projekto partneris yra „BusinessEurope“, kurie galės prisidėti prie dalies projekto veiklų ir daugiau įtraukti į Europoje vykstančius procesus.

Pirmųjų metų POWERDIALOGUE projekto veiklos apima:

  • socialinių partnerių apklausa dėl specifinių įgūdžių poreikio;
  • mokymai Trišalės tarybos nariams;
  • dvi studijos (apie Europos Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą Lietuvoje ir apie tobulintinas kolektyvinių derybų vietas Lietuvos teisinėje ir politinėje sistemoje);
  • webinarai su „BusinessEurope“ apie Europinę dimensiją;
  • Konferencija apie Trišalės tarybos efektyvumą.

Projekto trukmė

2022 m. rugpjūtis–2024 m. liepa

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Projekto partneriai

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (PRAMPROF) ir Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“.