Pereiti prie turinio

Projektas „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo stiprinimas ir prieiga prie informacijos“

Dalintis:

Projekto tikslas – paskatinti tirti ir analizuoti ES bendrojo susitarimo pažeidimus, kurie kyla valstybėse narėse perkeliant Direktyvos 2018/957/ES nuostatas į nacionalinę teisę, t. y.:

 • išanalizuoti Europos darbo institucijos funkcijas ir įvertinti jos realų potencialą stiprinant nacionalinių inspekcinių institucijų, visų pirma, darbo inspekcijos, bendradarbiavimą;
 • įvertinti įmonių ir jų atstovų, darbuotojų bei inspekcinių institucijų atstovų kompetenciją bei žinias ir jas pagerinti.

Tyrimo metu bus:

 1. analizuojami įvairūs, visų pirma, teisiniai, aspektai, kurie lemia ES bendrojo susitarimo dėl komandiruojamų darbuotojų nuostatų efektyvumą ar neefektyvumą gamybos pramonėje;
 2. analizuojama praktika perkeliant Direktyvos 2018/957/ES nuostatas į nacionalinę teisę;
 3. tiriamas komandiruojamų darbuotojų ir jų darbdavių informatyvumo apie jų teises ir pareigas lygis;
 4. kuriamos ir vykdomos mokymų programos socialiniams partneriams ir darbo inspektoriams.

Planuojami projekto (tyrimo) rezultatai:

 • nacionalinės komandiruojamų darbuotojų gamybos pramonėje teisinės situacijos įvertinimas;
 • sukurtas labiausiai paplitusių ES bendrojo susitarimo dėl komandiruojamų darbuotojų gamybos pramonėje pažeidimų žemėlapis;
 • nacionalinės teisinės sistemos vaidmuo siekiant tvaraus Direktyvos 2018/957/ES perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje praktikoje;
 • padidintos įmonių, darbuotojų ir darbo inspektorių žinios apie Direktyvą 2018/957/ES ir apie vidaus rinkos informacinės sistemos veikimą;
 • sukurti geros praktikos vadovai (lot. vademecum) komandiruojamiems darbuotojams ir jų darbdaviams.

Projektą vykdo: Parmos universitetas (koordinatorius), Granados universitetas, Nacionalinė politikos mokslų ir viešojo administravimo mokykla (Rumunija), Portugalijos katalikų universitetas ir Vilniaus universitetas.

Projekto vadovė: prof. Daiva Petrylaitė.

Projekto dalyviai (vykdytojai): Doc. dr. Vida Petrylaitė, Doc. dr. Justinas Usonis, Doktorantė Gabrielė Taminskaitė.

Projekto partneriai Lietuvoje:

 • Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 – 2021-12-31.

Projekto finansavimo šaltinis: pagal Europos Komisijos priemonę STEP UP Protection – Stepping up The European cooperation and communication among Public and Private organizations for the PROTECTION of posted workers‘ rights“ (Projekto Nr. (2019) 7263870-25/11/2019).

https://stepup-protection.com

https://www.facebook.com/stepupprotection

https://twitter.com/ProtectionUp

El. paštas: stepupproject@unipr.it

Projekto naujienos