Pereiti prie turinio

Projektas „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai”

Dalintis:

Siekiant sustiprinti „Deramo darbo“ (angl. Decent work) sampratą Lietuvoje, Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su partneriais – Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), „Fellesforbundet“ – Norvegijos profesinių sąjungų federacija, Valstybine darbo inspekcija (VDI) pradėjo įgyvendinti projektą „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai” (projekto Nr. 2020/530724).

Projekto metu buvo organizuotos 5 interaktyvių darbo vietos inovacijų / darbo organizavimo inovacijų mokymų sesijos:

  • 2022 m. Birželio 1 d. Why are Workplace Innovation and Decent Work important?
  • 2022 m. Birželio 8 d., How can Workplace Innovation transform your organisation?
  • 2022 m. Birželio 15 d. What are the Elements of Workplace Innovation?
  • 2022 m. Birželio 22 d. What is People-Centred Change and how do you make it happen?
  • 2022 m. Birželio 29 d. Open Space

Mokymus vedė Prof. Peter Totterdill iš Workplace Innovation Europe (https://workplaceinnovation.eu/), Jungtinė Karalystė, Eigilė Čygaitė-Elzbergienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos socialinio dialogo ekspertė ir Rasa Rotomskienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, inovacijų ekspertė. Prof. Peter Totterdill yra ilgametis Europos Komisijos ekspertas darbo vietos inovacijų, darbo organizavimo inovacijų srityse, jis taip pat prisidėjo rengiant Europos Komisijos Pramonės transformacijos gaires Pramonė5.0 (Industry5.0). Daugiau informacijos prisegtuke.

Mokymai vyko lietuvių ir anglų kalbomis.

Visa mokymų medžiaga yra prieinama Virtualaus mokymosi platformoje: http://futurework.lpk.lt/.

Projektą finansuoja Norvegijos plėtros agentūra „Innovation Norway“ kaip dalį savo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje. Be to, kad prie projekto prisidėjo ir „Fresh Thinking Labs“ platforma, „Workplace Innovation Europe“ direktorius Prof. Dr. Peter Totterdill šiame projekte yra paskirtas mokslo patarėju.

„Deramo darbo“ praktikai yra būdinga darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, įvairovė ir įtrauktis, darbo saugumas, sveika darbo aplinka ir „darbuotojų balsas“, visi esminiai darbuotojų įsitraukimo elementai, pasitikėjimo darbo vietoje kultūra ir sąlygos darbuotojų profesiniam tobulėjimui.

Norvegijos darbo aplinkos įstatymo kūrėjas Bjørnas Gustavsenas teigė, kad „Deramas darbas“ apima ir „tokias savybes kaip atviras bendravimas, laisvė atliekant darbo užduotis, kompetencija, kaip pagrindas priimant sprendimus, ir noras rizikuoti“, įskaitant organizacijų vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimą, decentralizuotą sprendimų priėmimą ir darbuotojų į(si)traukimą kuriant inovacijas ir tobulėjimą. 

Remiantis Europos Komisijos sukurtu Europos darbo vietos inovacijų tinklu (EUWIN), šios savybės taip pat siejamos su aukštais rezultatais, sustiprintais inovaciniais gebėjimais ir aukšta darbinio gyvenimo kokybe.

Darbdavių ir profesinių sąjungų bendradarbiavimas stiprėja ir įgauna vis svarbesnį vaidmenį Europos darbo rinkoje, taigi viena projekto siekiamybių – stiprinti ir įgalinti darbdavių ir profesinių sąjungų bendradarbiavimą Lietuvoje.

Deramo arba oraus darbo samprata ir jos įgyvendinimas nėra vienašalis veiksmas – reikalauja bendradarbiavimo, todėl stiprus, efektyvus ir į veiksmus nukreiptas socialinis dialogas išlieka nepamainoma priemone siekiant užsibrėžtų tikslų.

Projekto pristatymo renginyje Prof. Dr. Peter Totterdill sakė: „Šio projekto tikslas yra paremti dvišalį ir trišalį socialinį dialogą įgyvendinant Deramo darbo darbotvarkę. Mes sieksime tai padaryti sukurdami el. mokymo programą, žinių banką, internetinės svetainės polapį, kuria galės remtis socialinės žiniasklaidos kampanijos ir pasiūlydami internetinius seminarus / gebėjimų stiprinimo kursus šia tema. “

„Šis projektas „Darbas ateičiai: deramas darbas konkurencingai ekonomikai “yra paremtas ilgalaikiais moksliniais tyrimais, kad orus darbas yra raktas į didesnį įmonių ir verslų konkurencingumą pasitelkiant savo darbuotojus, didesnį organizacinį judrumą ir nuolatines produktų, paslaugų ir procesų inovacijas.

„Tačiau, lyginant su Norvegija ir kitomis Šiaurės šalimis, Lietuva turi gana jaunas socialinio dialogo tradicijas įmonės lygmeniu, o trišalio dialogo – vienijančio darbuotojus, darbdavius ir politikos formuotojus – patirtis ir pajėgumai taip pat reikalauja pastiprinimo“.

Peter Totterdill padarė išvadą: „Labai džiugu, kad „Inovacijų darbo vietoje” (angl. Workplace Innovation) judėjimas toliau auga ir plečiasi Europoje bendradarbiaujant partneriams iš įvairių Europos šalių. 

Lietuvos pramonininkų konfederacija kartu su partneriais mano, kad „Deramo darbo“ darbotvarkė padės jos įmonėms, ypač susiduriančioms su dideliais iššūkiais po Covid-19 pandemijos ir susijusių jų veiklos trikdžių, sutelkti dėmesį į ilgalaikį konkurencingumą ir inovacijas.

Projektas įgyvendintas nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn.