Pereiti prie turinio

Žalioji pramonės revoliucija – misija įmanoma: profesinės sąjungos turi siūlymų

Dalintis:

Spalio 25 – lapkričio 10 dienomis Europos pramonės profesinės sąjungos jungiasi į tarptautinę kampaniją “Teisingas perėjimas” (angl. Just Transition), kurios metu siekiama atkreipti dėmesį į socialinį veiksmų plano aspektą įgyvendinant Europos Žaliąjį susitarimą. 

Kampaniją vainikuos bendras Europos ir Pasaulio pramonės profesinių sąjungų renginys Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje COP26,  Glazge, lapkričio 10 d. 

Kodėl teisingas perėjimas svarbus profesinėms sąjungoms?

Profesinės sąjungos pažymi, kad teisingam perėjimui reikia didesnių finansinių išteklių darbuotojų perkvalifikavimui ir darbo vietų išsaugojimui, mokymuisi visą gyvenimą, aktyvesnio socialinių partnerių įsitraukimo, socialinio dialogo vaidmens, išsamaus užimtumo žemėlapio, teisinių priemonių rinkinio, užtikrinančio sklandų perėjimą visiems darbuotojams, politinio bendradarbiavimo ir keitimosi gerąja patirtimi.

Pažymėtina, kad „Just Transition“ yra profesinių sąjungų judėjimo sukurta sistema, apimanti įvairias socialines intervencijas, reikalingas darbuotojų teisėms ir pragyvenimui užtikrinti, kai ekonomika pereina prie tvarios gamybos, visų pirma kovojant su klimato kaita ir saugant biologinę įvairovę.

Dalijimosi ir darbuotojų gerovės svarba

Teisingu perėjimu siekiama užtikrinti, kad esminė perėjimo prie žaliosios ekonomikos nauda būtų plačiai pasidalijama, kartu padedant tiems, kurie ekonomiškai pralaimi – ar tai būtų šalys, regionai, pramonės šakos, bendruomenės, darbuotojai ar vartotojai. Nors teisingas perėjimas daugiausia grindžiamas aplinkosaugos sumetimais, jį lemia ir kiti struktūriniai pokyčiai, turintys įtakos darbo rinkoms, pvz., globalizacija, darbo jėgos taupymo technologijos ir perėjimas prie paslaugų.

„Jau nebeliko abejonių, kad esame ant dar vienos didžiulės pramonės revoliucijos – žaliosios pramonės kūrimo – slenksčio. Todėl būtina palaikyti teisingo perėjimo idėją mažinant įtaką klimato kaitai, bet ne darbuotojų gerovės kaina. Tad šiame procese labai svarbus profesinių sąjungų vaidmuo“ ,- atkreipia dėmesį Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkė Dalia Jakutavičė.

LPPSF vadovė  pažymi, kad būtina kuo greičiau pradėti spręsti teisingo perėjimo klausimą nacionaliniu lygiu. Anot jos, šis klausimas turi jau dabar atsidurti šalies politinėje darbotvarkėje.

„Šio proceso metu vienos darbo vietos išnyks, kitos kursis naujai. Teisingas perėjimo procesas gali būti puiki galimybė ekonomikos augimui, tačiau tik tuo atveju, jei drąsiai įsivardinsime silpnas vietas, kurioms reikės pagalbos priemonių, investuosime į darbuotojų darbo sąlygų pagerinimą, įmonių veiklos skaidrumą, modernizuosime infrastruktūrą ir pramonės objektus, ko pasėkoje tiek viešasis sektorius, tiek pramonė, gebėtų kurti naujas darbo vietas“ , – apibendrina D. Jakutavičė.