Pereiti prie turinio

VDI vykdo akciją nelegalaus ir nedeklaruoto darbo prevencijai

Dalintis:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo š. m. spalio antros pusės iki lapkričio mėnesio vidurio intensyviau vykdo nelegalaus ir nedeklaruoto darbo bei nedeklaruotos savarankiškos veiklos prevencinius patikrinimus. Daugiausiai tikrinimai atliekami rizikingiausiuose ekonominės veiklos sektoriuose (statyba, žemės ūkis ir miškininkystė, didmeninė ir mažmeninė prekyba, aptarnavimo veikla (įvairių paslaugų teikimas gyventojams). Pranešimai ūkio subjektams apie numatomus patikrinimus nėra siunčiami.

Tikrinant yra kreipiamas dėmesys ir į darbo ir poilsio laiko režimų pažeidimus bei darbo laiko slėpimą, kai darbdavys darbuotojų faktiškai dirbto darbo laiko nežymi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba įrašo žinomai neteisingus duomenis.

Akcijos metu bus siekiama nustatyti ir galimus užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus, prekybos žmonėmis priverstiniam darbui atvejus.

VDI primena, kad:

Nelegalus darbas.

  • Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), nelegalaus darbo organizavimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų; pakartotinis nelegalaus darbo organizavimas – baudą nuo 5000 iki 6000 eurų.
  • Be to, pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, jeigu darbdavys nesudaro darbo sutarties raštu ir nepraneša Sodros teritoriniam skyriui mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, skiriama bauda darbdaviui (juridiniam asmeniui) nuo 868 iki 2 896 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Tokie patys veiksmai padaryti darbdavio jau bausto už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, užtraukia baudą darbdaviui nuo 2 896 iki 5 792 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.

Darbo laiko apskaitos pažeidimas.

  • Už darbuotojų darbo laiko nežymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, taip pat į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktino darbuotojų darbo laiko (viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, dėl papildomo darbo) nežymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie dirbančių asmenų į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktiną darbo laiką įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį pagal ANK užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 1450 eurų. Pakartotinis darbo laiko apskaitos pažeidimas užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.
  • Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas už nedeklaruotą darbą numato darbdaviui (juridiniam asmeniui) baudą nuo 200 iki 600 eurų, o jeigu darbdavys jau per pastaruosius 2 metus buvo baustas už šį pažeidimą – baudą nuo 600 iki 1200 eurų.

Nedeklaruota savarankiška veikla siekiant gauti pajamų.

  • Fizinio asmens savarankiška veikla, neturint verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos, pagal ANK užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų, o už pakartotinį tokį pat administracinį nusižengimą – baudą nuo 850 iki 1500 eurų.

 

 Šaltinis: vdi.lt