Pereiti prie turinio

Uždegtos atminimo žvakelės už žuvusius darbe: prisimintos ir skaudžios netektys karuose

Dalintis:

Balandžio 28 dieną minimos dvi svarbios datos – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos bei Tarptautinė žuvusiųjų ir sužalotųjų darbe diena.

Tai, kad darbuotojų sveikata ir sauga turi būti pripažinta pagrindine darbuotojų teise, dar 2019 m. deklaravo ir Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Deja, pasaulyje dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar su darbu susijusių ligų kas 11 sekundžių prarandama gyvybė!

Šiais metais liūdną statistiką papildo ir Ukrainoje bei kitose okupuotose teritorijose prarastos darbuotojų gyvybės. Būtent gyvybiškai svarbių paslaugų darbuotojai – energetikai, šilumininkai, vandens tiekimo įmonių darbuotojai, gelbėtojai, gaisrininkai, medikai, pareigūnai – šiose karo zonose kasdien rizikuoja vykdami į darbą. Jie nėra tikri, ar tądien grįš namo…

Tuo metu Lietuvoje karo siaubo netenka patirti, tačiau ir čia statistika neramina: per visus 2021 metus VDI gavo 47 pranešimus apie nelaimingus atsitikimus darbe, o šiais metais jau prarastos 9 gyvybės.

Todėl šiandien, tylos minutėle prisiminėme visus žuvusius darbe bei uždegėme atminimo žvakeles.

Turime suvokti, kad kiekvienas gyvybės užgesimas darbe reiškia tėčio, vyro, sūnaus ar brolio praradimą. Tokių praradimų neįmanoma  įkainoti ar kompensuoti. Todėl turime siekti nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe.

Paskaičiuota, jog ekonominė našta dėl netinkamos darbo saugos ir sveikatos praktikos kasmet sudaro 4 proc. viso pasaulio bendrojo vidaus produkto, t. y., 3,5 trilijono dolerių (apie 2,9 trilijono eurų). Vadinasi, nuostolį patiria ne tik kiekviena įmonė, bet ir visa valstybė.

Akivaizdu, jog siekiant visiškai išvengti žūčių bei traumų darbo vietose reikalingos abipusės – tiek darbdavių, tiek darbuotojų – pastangos bei bendradarbiavimas. Visos suinteresuotos pusės  turi peržiūrėti, kaip įmonėje vyksta rizikos vertinimas, pašalinant ar sumažinant galimus pavojus darbo vietose.  

Šiame procese didelis vaidmuo tenka sklandžiam socialiniam dialogui įmonėje, t. y., konstruktyviems tarpusavio susitarimams tarp darbuotojų atstovų (profesinių sąjungų) ir darbdavio. Dėl daugelio aspektų galima susitarti kolektyvinėse sutartyse: jose galima nustatyti tiek darbdavio, tiek darbuotojų pareigas ir teises darbų saugos srityje.

 

 PRISIMINKIME ŽUVUSIUOSIUS, SAUGOKIME GYVUOSIUS!