Pereiti prie turinio

Lapkričio 17-oji – lemtinga diena Europos socialinei politikai

Dalintis:

Rytoj, lapkričio 17 d., Geteburge, Švedijoje prasidės Europos Sąjungos Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas. Jo metu, kaip tikimasi, bus pasirašyta deklaracija dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kuris ateityje taptų socialinės politikos įgyvendinimo gairėmis. 

Susitikimas Geteburge suburs Europos šalių vadovus ir ministrus pirmininkus, Europos Komisijos, profesinių sąjungų, darbdavių, visuomeninių organizacijų vadovus. Jame, be kita ko, bus kalbama ir apie tai, kaip kurti gerovės valstybę, darbuotojams užtikrinti sąžiningą ir teisingai apmokamą darbą, kt.

Jame dalyvaus ir ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) delegacija, kurioje bus ETUC pirmininkas Luca Visentini, profesinių sąjungų atstovai iš Belgijos, Švedijos, Lenkijos, Italijos, Čekijos, Estijos, kitų šalių.

Profesinės sąjungos ragina valstybes nares pasirašyti minėtą deklaraciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio ir pradėti kryptingai įgyvendinti šio dokumento nuostatas, kurios taptų vertingomis tik realioje praktikoje. Todėl ETUC kviečia valstybes nares numatyti konkretų Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo planą ir finansavimą iš Europos Sąjungos fondų; parengti būtinus teisės aktus, visas atsakingas Europos Sąjungos institucijas visapusiškai remti Socialinių teisių įgyvendinimą; parengti Socialinio progreso protokolą, kuriame būtų numatyta, jog socialinės teisės Europoje turi būti ne mažiau svarbios nei ekonominis progresas; palaikyti socialinį dialogą ir profesines sąjungas bei kolektyvines derybas numatant teisingą darbo apmokėjimą ir tinkamas darbo sąlygas.      

Primename, jog š.m. spalio 19 d. atstovai iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų, Lietuvos radijo ir televizijos kūrybinių darbuotojų profesinio susivienijimo, Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos šalia Europos Komisijos atstovybės, Vilniuje, išreiškė solidarumą su visos Europos bei Turkijos profesinėmis sąjungomis įsijungdami į tarptautinę akciją „Socialinės teisės visų pirma!” (angl. Social Rights First!”). Tokiu būdu Lietuvos profesinės sąjungos, kartu su kitų šalių darbuotojų atstovais, atkreipia aukščiausio lygio vadovų dėmesį į „Europos socialinių teisių ramsčio” svarbą.

Daugiau informacijos apie rytojaus Europos Sąjungos Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą Geteburge rasite čia:   

https://www.socialsummit17.se/about/about/

 

 

Parengė Jūratė Jasiūnienė

Straipsnyje panaudota etuc.org informacija