Pereiti prie turinio

Tarptautinė darbo konferencija priėmė rezoliuciją dėl Baltarusijos

Dalintis:
Akimirka iš Baltarusijos profesinių sąjungų palaikymo akcijos Ženevoje, IUF kongrese, birželio 15 d.

Ženevoje vykstanti Tarptautinė darbo konferencija priėmė rezoliuciją dėl Baltarusijos. Joje pabrėžiamas poreikis užtikrinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) rekomendacijų pagal TDO Konstitucijos 33 str. įgyvendinimą. Rezoliucija priimta balsų dauguma: 301 balsavo už. 54 – prieš, 108 susilaikė.

Tarptautinės darbo konferencijos delegatai ragina TDO šalių narių vyriausybes ir parlamentus imtis reikiamų priemonių, kad išlaikytų spaudimą Baltarusijos režimui įgyvendinti šias TDO rekomendacijas.

Rezoliucijoje reikalaujama neatidėliotino visų kaltinimų panaikinimo demokratiškų profesinių sąjungų lyderiams ir aktyvistams bei jų paleidimo į laisvę. Baltarusijos institucijos taip pat raginamos pataisyti teisės aktus, kad būtų užtikrinama taikiai streikuojančių darbuotojų, ginančių savo profesinius ir ekonominius interesus, apsauga nuo visų diskriminacijos formų.

Taip pat rezoliucijoje raginama sugrąžinti į darbą dėl taikių protestų atleistus darbuotojus ar grąžinti už tai panaikintas papildomas naudas.

Iš TDO turėtos patirties, spaudžiant Baltarusijos režimą, dažniausiai panaudotinos ekonominės sankcijos. Į šias priemones gali patekti tam tikrų prekių importo/eksporto draudimas, finansinių sandorių apribojimus, visų ekonominių santykių nutraukimą. Be to, darbuotojų teises pažeidusiems ir profesinių sąjungų veiklai trukdžiusiems pareigūnams galima pritaikyti ir asmenines sankcijas.

Čia svarbu pabrėžti, kad kiekviena TDO šalis narė pati apsisprendžia, kokias priemones taikyti. Vis dėlto TDO ragina visas valstybes nares, tarptautinę bendruomenę būti solidariais ir imtis visų įmanomų priemonių darbuotojų teisėms Baltarusijoje apsaugoti.

Norint išvengti minėtų sankcijų, Baltarusijos institucijos pirmiausia turi skubiai paleisti visus sulaikytus profesinių sąjungų aktyvistus ir lyderius. Jų yra apie keturias dešimtis.

Šiuo metu, žmogaus teisių organizacijų duomenimis, politiniais kaliniais Baltarusijoje pripažinti jau 1525 žmonės. Iš jų – 44 profesinių sąjungų lyderiai: 37 vyrai ir 7 moterys…