Pereiti prie turinio

Svarbūs dalykai, kuriuos reikėtų žinoti, kai darbuotojas sutinka dirbti viršvalandžius

Dalintis:

Net jeigu darbuotojas sutinka dirbti viršvalandžius, reikia žinoti, kaip pagal Darbo kodekso nuostatas juos teisingai apskaityti ir apmokėti. Pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus.

Ar reikalingas darbuotojo prašymo dirbti viršvalandžius?

Ne, darbuotojo prašymo dirbti viršvalandžius nereikia, bet pagal Darbo kodekso (DK) 119 str. 2 d. turi būti darbuotojo sutikimas dirbti viršvalandžius, išskyrus atvejus, kai dirbti viršvalandžius darbdavys gali paskirti pats.

O tokie atvejai pagal DK 119 str. 2 d. yra išimtiniai, kai: 1) dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes; 2) būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai; 3) tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Ar būtinas darbdavio įsakymas dėl viršvalandžių apmokėjimo?

Darbuotojo dirbti višvalandžiai privalo būti apskaityti, bet atskiro darbdavio įsakymo dėl viršvalandžių apmokėjimo nereikia. Darbdavys už viršvalandžius privalo sumokėti DK 144 str. 4 d. nustatyta tvarka, pagal kurią „už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis“.

Jei yra darbuotojo prašymas už dirbtus viršvalandžius suteikti poilsio dienų, pridedamų prie kasmetinių atostogų, tai darbdavys privalo darbuotojui suteikti tiek poilsio laiko, kiek dirbta viršvalandžių, padauginant jų skaičių atitinkamai iš 1,5 (o jei dirbama poilsio dieną, kuri nenumatyta grafike – iš 2, už viršvalandžius naktį, padauginus iš 2, ir viršvalandžius švenčių dieną, padauginus iš 2,5 karto). Šiuo atveju būtinas darbuotojo prašymas suteikti poilsio laiką už viršvalandžius nemokant padidinto užmokesčio, o toks prašymas gali būti tenkinamas padarant įrašą darbuotojo prašyme.

Parengta pagal teisininkės Jurgitos Judickienės (Verslo ginčų advokatų kontora JUREX) konsultaciją, publikuotą „Darbo teisės vadove” /Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija