Pereiti prie turinio

Standartai kuria patikimą ir saugų pasaulį

Dalintis:

Kas yra standartas? Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir Lietuvos profesinių sąjungų surengtas seminaras privertė apie tai susimąstyti. Prie ETUC veikiantis standartizacijos departamentas kasmet vienoje iš Europos šalių rengia seminarus, skatindami profesines sąjungas aktyviau įsijungti į standartų kūrimo procesus. Spalio 18 d. toks seminaras įvyko Vilniuje.

Standartas – tai susitarimas plėtoti veiklą pagal nustatytą tvarką. Tai galėtų būti produkto gamyba, proceso valdymas, paslaugos ar medžiagų tiekimas. Standartas – sutarimu parengtas, pripažintos standartizacijos institucijos priimtas ir savanoriškai taikomas dokumentas.

Tarptautiniai standartai – tai naujos technologijos, kurios panaikina tradicines ribas tarp fizinio, skaitmeninio ir biologinio pasaulių ir didina žmonių bei daiktų tarpusavio ryšį.

Standartai palengvina prekybą, suteikia galimybę žmonėms, gyvenantiems skirtinguose kampeliuose suprasti vieni kitus. Juos taikant gyvename patogiai, kitu atveju susidurtume su dideliais sunkumais. Standartai palengvina darbą, daro pasaulį saugesnį ir sveikesnį. Užtikrina efektyvesnę gamybą ir pašalina kliūtis tarptautinėje prekyboje.

Ar pagalvojote, kodėl visose viešose vietose naudojami tie patys grafiniai simboliai; kūdikių žaislai be aštrių kampų; į tą patį elektros lizdą jungiate lygintuvą bei dulkių siurblį ir pan.

Lietuvos standartizacijos departamento vadovas Rimantas Sanajevas informavo, kad Lietuvoje galioja 26 725 standartai. Bendradarbiaujama su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO), Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC), Europos standartizacijos komitetu (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetu (CE/ELEC) bei Europos telekomunikacijų standartų institutu (ETSI).

Pastaruoju metu ETUC, sulaukusi orlaivių darbuotojų prašymų, parengė orlaivių oro kondicionavimo standartą. Inicijuojant kokį nors tarptautinį standartą būtina, kad tam pritartų 5-6 šalys. Tai rodo, kad profesinės sąjungos, pastebėjusios kažkokius nesklandumus, gali inicijuoti standarto parengimą.

Be to, ETUC pateikė apeliaciją per Generalinę asamblėją dėl Standarto „Žmogiškųjų resursų vadyba“ (Human Resource Management), kadangi per šį standartą, vertinant darbuotojo indėlį į įmonės veiklą, pažeidžiamos pastarojo teisės.

Lietuvos standartizacijos departamentas bei ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer, kuruojantis šią sritį, kvietė Lietuvos profesines sąjungas aktyviau įsijungti į standartų kūrimą. Šiuo metu prie ETUC veikia standartizacijos komitetas, kuriame Lietuvos profesinės sąjungos turi savo atstovus.

Lietuvos profesinės sąjungos dalyvauja profesinių kvalifikacijų pripažinimo standartų kūrime.

Galutinai suderintas „Apgyvendinimo, maitinimo, paslaugų sektoriaus profesinis standartas“. Jame smulkiai aprašytos darbuotojų kompetencijos, kurių reikia tokiai veiklai atlikti, be to, konkrečiai įvardintos tam tikros darbuotojų kvalifikacijos. Aiškiai apibūdinami kvalifikaciniai reikalavimai, kompetencijų ribos ir pan.  Įgijus aprašytą kvalifikaciją, suteikiamas Europos kvalifikacijų ir gebėjimų pasas. Prieš tai šis standartas buvo suderintas su EFAT (Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesine sąjunga) bei HOTREC  (Europos viešbučių, restoranų, kavinių ir panašaus pobūdžio įstaigų asociacijų susivienijimu).

Šiuo metu parengti dar keturi kitų sričių – tai informacijų ir ryšių technologijų, statybos, tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos bei transporto ir saugojimo paslaugų sektorių profesinių standartų projektai.

Lietuvos profesinės sąjungos delegavo savo atstovus į 18 profesinių komitetų, kur bus rengiamos taisyklės, standartai įvairioms specialybėms.

 

Parengė Janina Matuizienė

Šaltinis: lpsk.lt