Pereiti prie turinio

Šokiruojanti TDO statistika: pasaulyje vienas iš penkių dirbančiųjų patiria skurdą

Dalintis:

Remiantis naujausia Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ataskaita „Pasaulio užimtumo ir socialinė perspektyva: tendencijos 2020“ (WESO), dėl oraus darbo trūkumo, didėjančio nedarbo ir išliekančios nelygybės žmonėms vis sunkiau susikurti geresnį gyvenimą. Ataskaitoje teigiama, kad beveik pusė milijardo žmonių dirba itin mažai apmokamą darbą, arba jie stokoja prieinamų galimybių tokiam darbui.

Prognozuojama daugiau bedarbių

Ataskaita rodo, jog prognozuojama, kad 2020 m. visame pasaulyje bus maždaug 2,5 milijono daugiau bedarbių nei praeitais metais. Nors nedarbo rodikliai pastaruosius devynerius metus buvo daugiau mažiau stabilūs, tačiau lėtėjantis pasaulio ekonomikos augimas reiškia, kad sukuriama nepakankamai naujų darbo vietų, tuo metu dirbančiųjų skaičius auga, taigi darbo vietų pasiūla neatitinka paklausos.  

„Milijonams paprastų žmonių vis sunkiau užsitikrinti geresnį gyvenimą dirbant“, – pažymi TDO generalinis direktorius Guy Ryder. „Nuolatinė ir didelė su darbu susijusi nelygybė bei atskirtis neleidžia jiems rasti tinkamo darbo. Tai nepaprastai rimtas signalas, keliantis nerimą ir turintis didžiulį neigiamą poveikį socialinei sanglaudai “, – nuogąstauja jis.

WESO rodo, kad darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimas apima ne tik nedarbą, bet ir darbo jėgos nepakankamo panaudojimo aspektą. Be globalaus bedarbių skaičiaus (188 mln.), 165 mln. žmonių neturi pakankamai apmokamo darbo, o 120 mln. žmonių arba atsisakė aktyviai ieškoti darbo, arba neturi galimybės patekti į darbo rinką. Iš viso tai sudaro daugiau nei 470 milijonų žmonių.

Dirbančiųjų skurdas tampa rimta kliūtimi ekonomikos pažangai

Taip pat ataskaitoje nagrinėjama nelygybė darbo rinkoje. Pagal naujausius duomenis,  pajamų nelygybė pasauliniu lygiu yra didesnė, nei manyta anksčiau, ypač besivystančiose šalyse.

Nuo 2004 iki 2017 m. nacionalinių pajamų, tenkančių darbo jėgai, dalis sumažėjo nuo 54 proc.iki 51 proc. (priešingai nei kitų gamybos veiksnių).  Šis ekonomiškai reikšmingas kritimas yra ryškiausias Europoje, Centrinėje Azijoje ir Amerikoje. WESO duomenimis, šis kritimas yra didesnis, negu buvo teigiama kituose šaltiniuose.

Pasak TDO, nesiimant reikiamų veiksmų, besivystančiose šalyse 2020–21 m. išliks vidutinio arba didelio laipsnio dirbančiųjų skurdas, o tai taps rimta kliūtimi tvaraus vystymosi tikslui panaikinti skurdą iki 2030 m.

Šiuo metu dirbančiųjų skurdą patiria daugiau nei 630 milijonų darbuotojų, arba vienas iš penkių visų dirbančių pasaulio gyventojų. Pažymėtina, kad dirbantis asmuo laikomas skurstančiu, kai uždirba mažiau nei 3.20 JAV dolerių per dieną.

Taip pat, anot naujausios ataskaitos, vis dar gaji diskriminacija darbe dėl lyties, amžiaus, tautybės. Tokia nelygybė riboja tiek individualias galimybes, tiek bendrą ekonomikos augimą.

Pažymėtina, kad metinėje TDO WESO tendencijų ataskaitoje analizuojamos pagrindinės darbo rinkos problemos, įskaitant nedarbą, nepakankamą darbo jėgos panaudojimą, dirbančiųjų skurdą, pajamų nelygybę, darbo pajamų dalį ir veiksnius, kurie neleidžia dirbantiems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Parengta pagal ilo.org informaciją/ Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija