Pereiti prie turinio

Skaidraus atlygio direktyva – teisingesnio darbo apmokėjimo įrankis

Dalintis:

Rugsėjo 6 d. rinkosi Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) darbo grupė, skirta svarstyti klausimus dėl ES direktyvos 2023/970, kuria nustatomi darbo užmokesčio skaidrumo ir vienodo apmokėjimo už lygiavertį darbą užtikrinimo mechanizmai (vadinamoji Skaidraus atlygio direktyva). Posėdyje diskutuota apie tai, kaip valstybėms narėms sekasi šią direktyvą integruoti savo teisėkūroje. Primename, kad direktyva įsigaliojo šių metų birželio 7 d.

Apibendrintai galima pasakyti, kad situacija kiekvienoje šalyje yra skirtinga.

Lietuvoje Darbo kodekse turime tam tikrų nuostatų, kuriomis darbdaviai įpareigojami įgyvendinti skaidraus ir vienodo apmokėjimo už tos pačios vertės darbą, nediskriminavimo principus savo įmonėse, taip pat pateikiamas ir lygiaverčio darbo apibrėžimas (Darbo kodekso 140 straipsnio 5 dalis). Be to, darbdaviai įpareigojami dalintis ir informacija apie vidutinį darbo užmokestį ir pateikti informaciją apie moterims ir vyrams išmokamą darbo užmokestį savo įmonėse bei organizacijose.
Visgi, verta pasvarstyti, ar šios Darbo kodekso nuostatos tinkamai įgyvendinamos ir ar koreliuoja su naujosios direktyvos nuostatomis.

Tuo metu Belgijoje vyksta labai intensyvios diskusijos dėl Direktyvos pritaikymo vietiniuose teisės aktuose, į kurias įtraukiamos ir profesinės sąjungos.

Nyderlanduose yra sudaryta darbo grupė dėl Direktyvos įgyvendinimo šalyje. Rengiamasi ir teatrališkai akcijai – lapkričio 10 d. planuojamas vakarėlis, kuriame dalyvaus daugiausia moterys darbuotojos, savo darbe gaunančios mažesnį atlygį nei jų kolegos vyrai.

Italijoje didžioji dalis – iki 98 proc. – darbuotojų yra „dengiami” kolektyvinėmis sutartimis, ir šiuo metu diskusijose daug dėmesio skiriama aktualijoms dėl minimalaus atlyginimo ir ES direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio integravimo į sutarčių nuostatas.

Prancūzijoje vyksta pasitarimai Darbo ministerijos rėmuose.

Posėdyje išryškėjo šie pagrindiniai iššūkiai dėl skaidraus atlyginimo direktyvos pritaikymo šalyse:

Pasigendama aktyvesnio profesinių sąjungų informavimo ir įtraukimo, kai svarstomi su direktyva susiję klausimai vyriausybiniu lygmeniu. Taip pat trūksta aiškesnio direktyvos nuostatų išaiškinimo per profesinių sąjungų prizmę. Šiuo klausimu ETUC įsipareigojo parengti trumpą vadovą, aiškinantį jautresnes direktyvos teksto vietas.
Be to, planuojama parengti išsamesnį straipsnį apie tai, kaip nevienodas darbo užmokestis paveikė tam tikrų moterų grupių, pavyzdžiui, vienišų motinų, situaciją.

Klausimas, kaip direktyva bus taikoma jautresnių grupių darbuotojams, pavyzdžiui, tiems, kurie teikia paslaugas pagal individualios veiklos pažymas, nors direktyva ir pažymi, kad ji turėtų būti taikoma visiems darbuotojams, įskaitant ir vadovaujančias pareigas užimančius darbuotojus, stažuotojus ir pameistrius.

Taip pat aiškėja, kad šalims reikės nemažai pagalvoti, kaip suderinti abiejų aukščiau minėtų ES direktyvų nuostatas.
Šiuo tikslu ETUC pažadėjo artimiausiu metu surengti atskirą jungtinį ES direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio ir Skaidraus atlygio darbo grupių posėdį kilusiems klausimas nagrinėti.

Norintiems detaliai susipažinti su skaidraus atlygio direktyvos turiniu (taop pat ir lietuvių kalba) rekomenduotina pasekti šią nuorodą:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1686299801544&uri=CELEX%3A32023L0970