Pereiti prie turinio

Seimas atmetė Respublikos Prezidentės veto dėl naujojo Darbo kodekso

Dalintis:

Rugsėjo 14 d. Seimas nusprendė nepritarti Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto dėl naujojo Darbo kodekso projekto (Nr. XIIP-3234 Gr) ir priėmė grąžintą įstatymą be pakeitimų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas be Respublikos Prezidentės teiktų pataisų, balsavo 74 Seimo nariai, prieš – 39, susilaikė 10 parlamentarų.

Seimas naująjį Darbo kodeksą priėmė birželio 21 d. Jis kartu su lydimaisiais teisės aktų pakeitimais yra vienas iš septynių naujojo socialinio modelio sukūrimo paketų.

Iš viso darbuotojo naudai Prezidentė siūlė pataisyti 22 nuostatas iš 260 Darbo kodekso straipsnių, kad balansas tarp darbdavio interesų ir darbuotojų apsaugos būtų atkurtas, išsaugant esmines darbo santykių reformai būtinas nuostatas.

Naujasis Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai pokyčiai Seimo priimtame Darbo kodekse:

Atostogos

Įprastos metinės atostogos bus 20 darbo dienų, o ne 28 kalendorinės dienos.

Mamadieniai ir tėvadieniai

DK išliks nuostatos dėl vadinamųjų „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo.

Viršvalandžiai

Bus galima dirbti ne daugiau kaip 180 val. viršvalandžių per metus, t.y. 60 val. daugiau nei dabar. Tačiau kolektyvinėje sutartyje galėtų būti susitarta ir dėl ilgesnės jų trukmės.  Už viršvalandžius darbdavys atsiskaitytų arba pinigais, arba atostogomis, ko dabar nėra.

Terminuotos sutartys

Terminuotas darbo sutartis nuolatiniam darbui leisti sudaryti net ir tada, jeigu dėl to darbuotojai ir darbdaviai nesusitars kolektyvinėje sutartyje. Tokių sutarčių ateityje negalės būti daugiau kaip 20% visų darbdavio sutarčių.

Išeitinės

Darbdavys, savo iniciatyva atleisdamas vienerius ar daugiau metų vienoje vietoje dirbusį asmenį, privalės jam skirti dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Jeigu dirbta iki vienerių metų, išmoka turėtų siekti pusės darbo užmokesčio dydį.

Labai ilgai vienoje vietoje – po 5 ir daugiau metų – dirbusiems asmenims numatyta papildomai mokėti kompensacijas iš specialiai sukurto Ilgalaikio darbo išmokų fondo, kuris bus suformuotas iš darbdavių įmokų, atitinkamai mažinant jų įmokas į „Sodrą“.

Atleidimas

Kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbuotojas turės būti įspėjamas prieš vieną mėnesį iki atleidimo, o išdirbus trumpiau negu vienerius metus, – prieš dvi savaites. Šie terminai bus dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 m. ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 m., trigubinami – jei iki senatvės pensijos lieka mažiau kaip 2 m., taip pat neįgaliesiems.

Nėščiosios atleidimas

Darbo sutartis „su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn. gali būti nutraukta šalių susitarimu“. Be to, DK nustatys, kad „nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn., darbdavys negalės įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais“.

„Tuščios“ sutartys

Naujasis DK įpareigos tokias „tuščias darbo sutartis“ turinčius darbuotojus atlikti numatytąsias funkcijas „darbdavio kvietimu“, o darbdavys savo ruožtu įpareigojamas sumokėti darbuotojui už jo atliktą darbą. Minimali trukmė, kurią turės išdirbti tokią sutartį pasirašęs darbuotojas – 8 val. per mėnesį. Jeigu negaus darbdavio kvietimo, jam turės būti sumokėtas atlyginimas už 8 darbo valandų darbą.

9 rūšių sutartys

Numatytos devynios skirtingos darbo sutarčių rūšys: įtvirtintos laikinosios, projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliks sezoninės darbo sutartys, tačiau atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių.

Darbo tarybos

Dabar darbo tarybos kolektyvuose, kur nėra profesinių sąjungų, yra tarpininkės tarp darbuotojų ir darbdavio. Dabar jos formuojamos savanoriškumo principu arba susitarus darbdaviams ir darbuotojų atstovams, bet ateityje DK reikalaus būtinai steigti darbo tarybas tuose kolektyvuose, kur profsąjungų nėra.

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir portalo vz.lt informaciją