Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos: sieksime trišalio dialogo dėl geriamojo vandens prieigos visiems piliečiams

Dalintis:

Spalio 23 dieną Europos Parlamentas (EP) labai nedidele balsų dauguma pritarė EP nario Michelio Dantino pasiūlymui dėl Geriamojo vandens direktyvos (toliau – ir Direktyva) ir už trišalį dialogą valstybėse narėse dėl visuotinės geriamojo vandens prieigos. Tai pirmas kartas, kai Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose atsižvelgiama į Europos piliečių iniciatyvą, šiuo atveju „Right2Water”, įvykusią 2013 metais.

Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU), inicijavusios šią pilietinę akciją visos Europos mastu, palankiai vertina tai, kad EP pritarė žmogaus teisės į vandenį įtraukimo į Direktyvą, taip pripažindami, kad valstybėms narėms būtina suteikti visuotinę prieigą visiems ES piliečiams.

„Tai buvo pagrindinis pilietinės iniciatyvos siekis. Tačiau liūdina tai, jog dauguma dešiniųjų Europos Parlamento narių ilgą laiką priešinosi aiškiai išreikštai pilietinės visuomenės nuomonei.“, – teigiama EPSU parieškime.

„Ta nedidelė persvara balsuojant dėl Direktyvos rodo, kad Michelio Dantino pasiūlymas dėl visuotinės geriamojo vandens prieigos gelėjo būti ir atmestas. Negi beveik pusei europarlamentarų piliečių nuomonė nėra svarbi?“, – nuogastaudamas retoriškai klausia EPSU generalinis sekretorius Jan Willem Goudriaan.

J. W. Goudriaan priduria, kad profesinės sąjungos ir toliau rems iniciatyvos „Right2Water” reikalavimus bei sieks trišalio dialogo dėl Direktyvos įgyvendinimo.

Pasak Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininko Juozo Neverausko, EP parlamento pritarimas dabartinei Geriamojo vandens direktyvai yra didelis žingsnis siekiant, kad kiekvieno Europos piliečio, net ir skurdžiame rajone  gyvenančio, teisė turėti prieigą prie geriamojo vandens.

„Stebėtina, tačiau XXI amžiuje tūkstančiai žmonių Europoje, o milijonai visame pasaulyje vis dar neturi prieigos prie švaraus geriamojo vandens savo būtiniausiems poreikiams tenkinti. Tuo galimai suinteresuotos ir kompanijos, tiekiančios vandenį buteliuose. Juk tai verslas, nešantis nemažą pelną. Turime apie tai diskutuoti nepaliekant šio klausimo nuošalyje bei ieškoti galimų sprendimų būdų.“, – pažymi LPPSF lyderis.  

Primename, jog Lietuvoje už peticiją dėl teisės į geriamąjį vandenį Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos iniciatyva buvo surinkta net 13 250 gyventojų parašų, o visoje Europoje – per 1,8 mln. piliečių parašų.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija

Straipsnyje naudotos citatos iš epsu.org pranešimo