Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos reiškia palaikymą kolegoms iš AB „Achema“ dėl streiko ir jam iškeltų reikalavimų

Dalintis:

Nuotrauka: grokiskis.lt

Gruodžio 2 d. Lietuvos pramonės profesinių sąjunga federacija išsiuntė laišką AB “Achema” generaliniam direktoriui Ramūnui Miliauskui bei Koncerno “Achema” valdybos pirmininkei Lidijai Lubienei išreikšdama palaikymą Achemos darbuotojų profesinės sąjungos veiksmams bei streikui iškeltiems reikalavimams. Taip pat apie situaciją AB „Achema“ pranešta Europos pramonės profesinei sąjungai (IndustriAllEurope), Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijai (EPSU) bei Europos pramonės profesinės sąjungos Šiaurės šalių regiono koordinacinės grupės (Nordic IN) atstovams. 

Kaip teigiama LPPSF laiške, Federacija yra sunerimusi, kad balsavimo dėl streiko organizavimo AB „Achema“ išvakarėse Bendrovės vadovybė viešoje erdvėje išreiškė nuomonę, jog profesinės sąjungos sprendimas inicijuoti streiką destabilizuoja situaciją įmonėje.

„Suprantame nelengvą dabartinę padėtį, kurioje yra atsidūrusi Bendrovė dėl COVID-19 pandemijos ir svyruojančių rinkos sąlygų, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad derybos dėl kolektyvinės sutarties vilkinamos jau keletą metų. Profesinė sąjunga savo pasiūlymus pateikė dar iki koronaviruso pandemijos, tačiau ir tąkart darbuotojų pasiūlymai buvo atmesti“, – rašoma rašte.

Taip pat pažymima, kad Bendrovė iki šiol neištesėjo duoto pažado, kad profesinės sąjungos reikalavimai dėl darbo užmokesčio bus įgyvendinti atlygio sistemoje. Pateiktame atlygio sistemos projekte nėra numatytas atlyginimų indeksavimas, metinis premijavimas, taip pat nenumatyta galimybė atlygio sistemą nustatyti kolektyvine sutartimi.

Anot LPPSF, tokia darbdavio laikysena ne tik kad nepateisina socialiai atsakingos ir patikimos įmonės vardo, bet ir pažeidžia darbuotojų teisę į kolektyvines derybas, kuri yra numatyta tiek Tarptautinės darbo organizacijos Teisės burtis į organizacijas ir kolektyvinių derybų konvencijoje, tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kituose svarbiuose tarptautiniuose teisės aktuose.

Be to, apgailestaujama, kad bendrovė atmeta kolektyvines derybas, kaip vieną iš praktikoje pasiteisinusių priemonių užtikrinti sklandų ir produktyvų įmonės darbą bei veiklos tęstinumą.

Federacija ragina darbdavį grįžti prie derybų su Achemos darbuotojų profesine sąjunga, ir, laikantis konstruktyvaus socialinio dialogo principų bei tarpusavio supratimo, siekti susitarimo ir tokiu būdu grįžti į pavyzdinių įmonių gretas, kurios gali didžiuotis kolektyvinėmis sutartimis ir kokybišku dialogu su darbuotojų atstovais.

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga, išbandžiusi visas įmanomas socialinio dialogo priemones dėl kolektyvinių derybų ir darbo užmokesčio indeksavimo, ir darbdaviui atmetus profesinės sąjungos pasiūlymus, nutarė organizuoti darbuotojų streiką. 

Profesinė sąjunga iškėlė šiuos reikalavimus darbdaviui: pasirašyti kolektyvinę sutartį dvejiems metams, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus peržiūrėti tarifinį darbo užmokestį, nustatyti darbuotojų vienkartinio paskatinimo už pasiektus metinius darbo rezultatus tvarką,  viršvalandžių trukmę ir metinius darbo grafikus suderinti su profesine sąjunga.

Šiuo metu vyksta slaptas narių balsavimas dėl streiko, kuris tęsis iki gruodžio 9 d.

Kad streikas įvyktų, reikia 25 proc. profesinės sąjungos narių balsų.