Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos ragina užtikrinti migrantų teisę į sveikatos priežiūrą

Dalintis:

Tarptautinė viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (PSI) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) minint Tarptautinę migrantų dieną ragina užtikrinti visų migrantų (taip pat ir darbuotojų migrantų) teisę į sveikatos priežiūrą, nepaisant jų teisinio statuso.

„Teisė į psichinę ir fizinę sveikatą yra pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Valstybės privalo ginti, skatinti ir siekti įgyvendinti šią teisę – tam tikslui buvo prisiimti įsipareigojimai pasauliniu ir regioniniu lygiu“, – pažymima bendrame PSI ir EPSU pareiškime.

Pažymėtina, kad 2023 m. viduryje visame pasaulyje buvo 110 mln. priverstinai perkeltų žmonių, iš kurių 36,4 mln. buvo pabėgėliai. Tikėtina, kad dabar šis skaičius, įsibėgėjus pastariesiems kariniams konfliktams, yra didesnis.

Europos regione Europos Tarybos socialinė chartija (1961 m.) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (2000 m.) taip pat numato kiekvieno asmens teisę gauti medicininę pagalbą ir gydymą bei teisę į sveikas ir saugias darbo sąlygas. Be to, Pasualio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regionas praėjusių metų spalį patvirtino pabėgėlių ir migrantų sveikatos veiksmų planą ateinantiems septyneriems metams.

Tačiau realus vaizdas nacionaliniu lygmeniu yra visai kitoks.

Nors daugeliui mažas pajamas gaunančių piliečių sveikatos priežiūros paslaugos gali būti sunkiau prieinamos, dokumentų neturintys migrantai susiduria su specifine rizika sveikatai, dažniausiai, rasizmu ir smurtu arba pavojingomis gyvybei darbo sąlygomis. Jie yra labiausiai pažeidžiami dėl nesaugių darbo sąlygų ir išnaudojimo darbe, nestabilaus būsto, o tai savo ruožtu kenkia jų fizinei ir psichologinei gerovei.

Tarptautinę migrantų dieną PSI ir EPSU ragina visas vyriausybes ir ES institucijas dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą ginti ir skatinti visų migrantų žmogaus teisę į sveikatą, nepaisant jų statuso. Migracijos ir prieglobsčio politika turi atitikti žmogaus teisių įsipareigojimus, o norint užtikrinti visa apimančią, teisėmis pagrįstą ir nediskriminuojančią prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, labai reikalingos tinkamai finansuojamos ir aprūpintos darbuotojais visuomenės sveikatos paslaugos.

Parengta pagal epsu.org ir publicservices.international informaciją