Pereiti prie turinio

Profesinės sąjungos: jeigu pažeidžiamos TDO darbuotojų teisės, tai ar gali būti užtikrintas socialinis dialogas apskritai?

Dalintis:

Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) darbuotojai kovo 22 d. organizavo streiką, kuris buvo viena iš paskutiniųjų šių darbuotojų protesto akcijų, nukreiptų prieš  Tarptautinės Civilinės Tarnybos Komisijos (ICSC), nustatančios Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) personalo darbo sąlygas, sprendimą dėl atlyginimų sumažinimo.

Pasak TDO profesinių sąjungų, ši komisija vienašališkai, nepasikonsultavusi su profesinėmis sąjungomis ir vadovaudamasi klaidingomis nuostatomis apie dabartines gyvenimo sąlygas, nusprendė sumažinti darbuotojų atlyginimus.

TDO darbuotojai gerokai sunerimo po pastarųjų dienų kai kurių atsakingų JTO pareigūnų pareiškimų, jog darbuotojai neturi teisės streikuoti, nors Jungtinių Tautų būstinės Niujorke vadovai pareiškė, kad „teisė streikuoti yra tarptautinės paprotinės teisės dalis”. Be to, TDO vadovybė taip pat pareiškė, kad visada gerbs šios organizacijos darbuotojų teisę streikuoti.

Tarptautinės Darbo Orgnizacijos valdyba, kuri kaip tik šiuo metu posėdžiauja Ženevoje ir kurią sudaro vyriausybių, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai, pripažino, kad, nepaisant darbuotojų protestų dėl Tarptautinės Civilinės Tarnybos Komisijos sprendimo mažinti išlaidas pagal klaidingą metodiką, vis dėlto TDO yra Jungtinių Tautų Organizacijos sistemos dalis.

Anot Valdybos, ji negalėjo užkirsti kelio TDO darbuotojų atlyginimų mažinimui, tačiau paragino pertvarkyti JTO atlyginimų nustatymo metodiką į procesą visapusiškai įtraukiant JTO darbuotojus atstovaujančias profesines sąjungas bei gerbiant pagrindinius socialinio dialogo principus.

Pasaulinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinė sekretorė Sharan Burrow sakė, kad „vienašališkas darbuotojų atlyginimų sumažinimas be derybų ar konsultacijų su jiems atstovaujančiomis sąjungomis akivaizdžiai pažeidžia TDO konvenciją Nr. 98 dėl teisės į kolektyvines derybas. Sunku suvokti, kodėl kaip tik tuo metu, kai juntama akivaizdi grėsmė susilpninti Jungtinių Tautų Organizaciją, pati JTO pažeidžia savo teisės standartus“.

„Kai tarptautinė institucija, turinti ginti pamatinius teisinės valstybės principus, pati pažeidžia įstatymus, tuomet ar galime tikėtis, kad ir visuose kituose lygmenyse įstatymai nebus laužomi? Akivaizdu, kad būtina skubi ir visapusiška Tarptautinės Civilinės Tarnybos Komisijos reforma, ir mes solidarizuojamės su Jungtinių Tautų Organizacijos darbuotojais jų kovoje už teisingumą”, – pažymėjo Sh. Burrow.

Pasak TDO darbuotojų atstovės valdyboje Catelene Passchier, TDO darbuotojų atstovai posėdžio metu Ženevoje sulaukė visiško darbuotojų teisės streikuoti palaikymo.  „Tikimės, kad darbdavių atstovai taip pat palaikys šią pamatinę teisę tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu”, – sakė C. Passchier.

 

Parengta pagal www.ituc-csi.org informaciją/Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija