Pereiti prie turinio

Privilegijos darbe, kurios galioja tik moterims

Dalintis:

Jei dirbi ir augini nepilnamečius vaikus, laukiesi, neseniai pagimdei ar žindai, verta žinoti ir atsiminti šias teises:

  • Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva ne dėl darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat nėščioms darbuotojoms. Įprasti įspėjimo terminai – vienas mėnuo, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – dvi savaitės.
  • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti ne visą darbo laiką ar dirbti nuotoliniu būdu, jei to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.
  • Darbdavys privalo tenkinti nėščios darbuotojos prašymą suteikti kasmetines atostogas prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma pirmiausia atsižvelgiant į nėščių darbuotojų ir darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki trejų metų, interesus.
  • Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukta tik tam tam tikrais pagrindais, kurie įtvirtinti įstatyme: šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui arba teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.
  • Nėščių, neseniai pagimdžiusių, žindančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas nustato šioms darbuotojoms kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių bei profesinės rizikos vertinimo ir informacijos apie darbo sąlygas teikimo tvarką, nėščioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms draudžiamus darbus, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms pavojingų darbo sąlygų, kenksmingų veiksnių ir medžiagų sąrašą.
  • Darbdaviai turėtų žinoti, kad besilaukiančias, neseniai pagimdžiusias ar krūtimi maitinančias darbuotojas skirti viršvalandiniams darbams be jų sutikimo yra draudžiama. Šių darbuotojų sutikimas yra reikalingas ir tais atvejais, kai darbuotojos skiriamos budėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis ir siunčiamos į komandiruotes.
  • Krūtimi maitinančiai darbuotojai, maitinimo faktą patvirtinus sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas trys valandos suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti.
  • Kai nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai reikia pasitikrinti sveikatą, ji privalo būti atleidžiama nuo darbo ir už tą laiką mokant darbo užmokestį, jeigu pasitikrinti sveikatą reikia darbo metu.

Dėl kitokių papildomų garantijų auginančioms nepilnamečius, žindančioms kūdikius, ar besilaukiančioms darbuotojoms galima susitarti ir įmonės kolektyvinėje sutartyje.