Pereiti prie turinio

Pristatyta pirmoji naujojo Darbo kodekso nuostatų įgyvendinimo analizė

Dalintis:

Naujasis darbo kodeksas įsigaliojo prieš pusmetį, todėl Valstybinė darbo inspekcija (VDI) jau atliko pirmąją jo nuostatų įgyvendinimo stebėseną. Šios analizės rezultatus VDI vadovas  Jonas Gricius pristatė sausio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio Darbo santykių komisijos posėdžio metu.

Atliekant naujojo Darbo kodekso buvo analizuojama informacija apie teisės pažeidimus, atleidimų iš darbo skaičių, darbo ginčus dėl teisės darbo ginčų komisijose, pareikštus ieškinius teisme dėl darbo ginčų dėl teisės, terminuotų darbo sutarčių skaičių, kt.

Beveik pusė darbo ginčų išspręsta patvirtinant taikos sutartį

Pasak VDI vadovo, inspektoriai, vykdydami ūkio subjektų patikrinimus darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais, prioritetą teikė ūkio subjektų konsultavimui DK taikymo klausimais, bet ne DK įgyvendinimo griežtai kontrolei, išskyrus nelegalaus darbo kontrolės patikrinimus.

Per 2017 m. II-ąjį pusmetį:

  • Buvo surašytas 171 reikalavimas pašalinti pažeidimus dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, o darbo teisės pažeidimų dėl darbuotojų atstovams taikomų garantijų nenustatyta. 
  • Surašyta mažiau administracinių nusižengimų protokolų nei ankstesniais (iš viso surašyti 447 protokolai): 138 pažeidimai dėl nelegalaus darbo, 32 pažeidimai dėl darbo laiko apskaitos, 23 dėl darbo užmokesčio mokėjimo, 254 kiti darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų. 
  • Įvairiais pagrindais iš viso atleista 317 340 darbuotojų: darbuotojo iniciatyva – 234 300, pasibaigus terminui – 41 804, šalių susitarimu – 16 962, darbdavio iniciatyva – 16 068, kitais pagrindais – 8 206. 
  • Darbo ginčų komisijose ataskaitiniu laikotarpiu iš viso pateikta 3358 prašymų, iš jų išnagrinėta 2824, o išnagrinėtuose prašymuose iš viso pateikta 3040 reikalavimų. 
  • Teismuose daugiausia pateikta ieškinių: dėl darbo apmokėjimo klausimų – 69, dėl atleidimo teisėtumo – 60, dėl neturtinės žalos atlyginimo – 35, dėl kolektyvinių ginčų dėl teisės – 9 ieškiniai.   
  • Sudarytos 308 452 įvairių rūšių darbo sutartys: Viso terminuotų darbo sutarčių – 76 279, iš jų – 3 585 sudarytos su užsieniečiais. 

Pasak J. Griciaus, darbo ginčų sprendimas tapo ekonomiškesniu ir efektyvesniu – tai rodo padidėjęs patenkintų bei iš dalies patenkintų prašymų skaičius ir sprendimais patvirtintų taikos sutarčių skaičius. Net 40 proc. ginčų dėl neteisėto atleidimo iš darbo išspręsta patvirtinant taikos sutartį (442 kartus), t.y dvigubai daugiau nei pernai.

Taip pat naujasis DK prisideda ir prie anksčiau buvusių civilinių ginčų – ginčų dėl nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimo, neturtinės žalos atlyginimo – sprendimo ikiteisminiu būdu, kas ypač aktualu socialiai silpnesnės darbo santykių šalies – darbuotojo, teisių gynimui.

 

Ketvirtadalyje įmonių veikia profesinės sąjungos, tačiau kolektyvinių sutarčių – vos keli procentai 

Per II-ąjį 2017 metų pusmetį VDI gavo 1094 pranešimus apie darbo tarybos sudarymą, o inspektoriai, vykdydami ūkio subjektų patikrinimus darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais (išskyrus nelegalaus darbo kontrolės patikrinimus), 2017 m. II pusmetį atliko 1397 inspektavimus.

Jų metu nustatyta, kad tikrintuose ūkio subjektuose veikia 36 Darbo tarybos (2,6 proc.), išrinktas darbuotojų patikėtinis – 51 atvejis (3,6 proc.), darbuotojams atstovauja įmonės profesinė sąjunga – 306 atvejai (21,9 proc.), atstovauja ekonominės šakos profesinė sąjunga – 24 atvejai (1,7 proc.), atstovauja regioninė profesinė sąjunga  – 42 atvejai (3 proc.), sudarytos 54 kolektyvinės sutartys (3,86 proc.).

Teikiant konsultacijas naujojo Darbo kodekso įgyvendinimo klausimais, pastebėta, kad daugiausiai neaiškumų ir problemų kyla dėl klausimų, susijusių su darbo ir poilsio laiko reglamentavimu: dėl budėjimo (DK 118 str.), naktinio darbo (DK 117 str.), atostogų suteikimo, esant papildomiems susitarimams, tvarkos (DK 35 str. 7 d.). Taip pat dėl darbo esant nukrypimams apmokėjimo ir kompensavimo (DK 107 str. 4 d., DK 144 str. 5 d., 8 d.), darbo tarybos sudarymo procedūrų (DK 171 str.) ir kt.

VDI vadovas apibendrino, jog inspektoriams konsultuojant ūkio subjektus naujo Lietuvos Respublikos darbo kodekso taikymo klausimais daugiausiai susidomėjimo sulaukta dėl darbo sutarčių sudarymo, jų turinio, būtinų sąlygų, vykdymo, pasibaigimo naujų nuostatų,  dėl darbo grafikų sudarymo, dėl darbo laiko režimo ir darbo laiko normos, socialinės partnerystės, kolektyvinių sutarčių klausimais – konsultuota beveik 63% tikrintų ūkio subjektų.

 

Parengta pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus pranešimą/ Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija