Pereiti prie turinio

Pradėtos diskusijos apie pagrindinį dvišalį socialinių partnerių susitarimą

Dalintis:

Gruodžio 4 d. įvyko projekto partnerių – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPSK) – atstovų virtualus susitikimas. Jam apžvelgta Norvegijos nacionalinė sutartis ir aptarta, kokios nuostatos galėtų būti įtrauktos į lietuviškąjį bazinio susitarimo tarp LPSK ir LPK projektą. Anksčiau susitikimuose su partneriais iš Norvegijos darbdavių ir darbuotojų atstovai gilinosi į šios Skandinavijos šalies ypatumus.

Susitikime profesinėms sąjungoms atstovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė, Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Diana Raitelaitienė, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė bei LPSK viešųjų ryšių specialistė Ramunė Motiejūnaitė- Pekkinen.  

Diskusijoje buvo aptarti kolektyvinių derybų,  sutarčių sudarymo teisinio reguliavimo Lietuvoje klausimai. Taip pat pradėtos rengti Lietuvos bazinio susitarimo projekto gairės. Šiame susitarime tikimasi numatyti pagrindinius nacionalinio lygmens socialinių partnerių (darbdavių ir darbuotojų ) kolektyvinių derybų principus. 

Susitikime diskutuota dėl bazinio susitarimo turinio, esminių tematinių sričių ir krypčių.

Gvildenta ir įmonių bei darbuotojų jungimosi į asociacijas ir profesines sąjungas problematika. Tuo metu, kai Norvegijoje beveik visi darbdaviai – asocijuoti, o ir darbuotojų didžioji dauguma – profesinių sąjungų nariai, Lietuvoje tai – tik siekiamybė.

Profesinės sąjungos pasiūlė į susitarimą įtraukti ir punktą, kad ateityje dėl minimalios mėnesio algos tiek nacionaliniu, tiek šakos lygmeniu tartųsi darbdaviai ir profesinės sąjungos.

Sutarta, jog su bendruomenėmis bus tariamasi ir dėl kitų aktulių temų, kurias galima būtų įtraukti į susitarimo projektą, o kitame susitikime jas visas apibendrinti.

Pažymėtina, kad šis susitikimas – tai vienas iš projekto „SociaLTy“ etapų. Projekto tikslas – gerinti socialinį dialogą Lietuvoje, skatinti dvišales derybas, susitarti dėl pagrindinių derybų principų, procedūrų ir galimų būsimų kolektyvinių sutarčių temų.

Projekto vykdytoja – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), partneriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija (LO) ir Norvegijos įmonių konfederacija (NHO).

Projektą finansuoja Norvegijos agentūra „Innovation Norway“.

 

Straipsnyje naudota socialty.lt informacija