Pereiti prie turinio

Parengtas Nacionalinis DSS veiksmų planas 2017-2021 metams

Dalintis:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) yra parengusi Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), kurio paskirtis – įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) politiką nacionaliniu lygmeniu, skatinti suinteresuotumą DSS, kaip sudėtine gero valdymo dalimi, esminiu gamybos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo veiksniu. Taip pat šiuo planu siekiama užtikrinti DSS tam, kad būtų gerinamos darbo sąlygos ir didinamas produktyvumas.

Šį planą dar tuti patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrai.

Veiksmų plane pateikiama DSS būklės apžvalga, Veiksmų plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir atsakingi vykdytojai, tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas. 

Pateiktuose statistiniuose duomenyse apie nelaimingus atsitikimus Lietuvos įmonėse 2015 metais pažymima, kad daugiausia mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe 2015 m. įvyko statybos įmonėse (14, arba 32 proc.), transporto ir saugojimo įmonėse (13, arba 30 proc.), apdirbamosios gamybos įmonėse (6, arba 14,3 proc.). Daugiausia sunkių nelaimingų atsitikimų darbe 2015 m. taip pat įvyko statybos įmonėse (47, arba 32,4 proc.).

Pabrėžiama, kad net 41 proc. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ir 37 proc. sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko asmenims, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų.

Taip pat įvardijamos ir VDI funkcijos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos politiką. 

Veiksmų plane įvardijami šie pagrindiniai tikslai:

1. Tobulinti DSS teisinę bazę ir gerinti DSS norminių teisės aktų įgyvendinimą įmonėse, ypač labai mažose ir mažose, visų pirma didinant jų gebėjimą įdiegti veiksmingas profesinės rizikos prevencijos priemones;

2. Gerinti su darbu susijusių ligų prevenciją, šalinant esamą, naują ir atsirandančią profesinę riziką (be kita ko, psichosocialinę riziką ir su naujų technologijų bei medžiagų naudojimu susijusią riziką), atsižvelgiant, be kitų klausimų, į lyčių aspektą, ir profesinių bei su darbu susijusių ligų, ypač profesinių vėžio susirgimų ir kitų su cheminių medžiagų naudojimu susijusių ligų, taip pat raumenų bei kaulų sistemos sutrikimų, prevenciją;

3. Užtikrinti tinkamą VDI inspektorių, profesinės sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją, siekiant įvykdyti kylančius naujus uždavinius;

4. Tobulinti darbdavių ir darbuotojų mokymą DSS klausimais, įtraukti DSS klausimus į švietimo ir mokymo programas.

 

Su visu Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planu galite susipažinti čia