Pereiti prie turinio

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių mokėjimo tvarka

Dalintis:

Vyriausybė patvirtino dienpinigių dydžio nustatymo pakeitimus, kurie aktualūs tiek darbuotojus komandiruojantiems darbdaviams, tiek į komandiruotes vykstantiems darbuotojams ir įsigalios nuo 2022 m. liepos 1 d.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, dienpinigiai darbuotojui yra skaičiuojami ir išmokami arba pagal Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius, arba pagal mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu tokie mažesni dienpinigių dydžiai nustatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Taigi šiuo metu leidžiama susitarti arba kolektyvinėje sutartyje, arba darbo sutartyje, kad darbuotojui komandiruotės metu bus mokami mažesni dienpinigių dydžiai, negu nustatyti Vyriausybės.

Nors įtvirtinta, kad dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių, tačiau daugiau kriterijų, pagal kuriuos būtų nustatomas konkretus dienpinigių dydis, jo diferencijavimas ar kiti aspektai, nėra konkrečiai reglamentuota.  

Šiuo metu galimybe mokėti mažesnius dienpinigius naudojasi itin didelė dalis darbdavių – tiek komandiruojantys darbuotojus nuolatos, tiek į komandiruotes darbuotojams vykstant epizodiškai.

Vieniems darbdaviams tai leidžia arba tiesiog sutaupyti kaštų, arba sąžiningai, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, diferencijuoti dienpinigių dydžius. Tačiau dėl teisinio reglamentavimo abstraktumo kiti darbdaviai galimybe numatyti ir mokėti mažesnius dienpinigius naudojasi ir kitais, ne visai tinkamais, teisėtais, skaidriais ir sąžiningais tikslais, pvz., kaip drausminimo priemone, kaip turtinės atsakomybės priemone, kaip įvairių išskaitų priemone, kaip motyvacine priemone ir pan.

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, patikrinimų ar ginčų metu neretai nustatoma ir lygiateisiškumo pažeidimo požymių, kai toje pačioje įmonėje tokias pačias funkcijas vykdantiems ir tokiam pačiam laikotarpiui ten pat komandiruotiems darbuotojams darbdaviai moka skirtingas dienpinigių sumas, o dienpinigių sumos mažinamos tiek dėl iš anksto nenustatytų, tiek ir dėl su dienpinigių paskirtimi nesusijusių priežasčių.

Liepos 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai

Pakeitimais nustatoma, kad dienpinigiai apskaičiuojami pagal Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte. Taip nustatyti dienpinigių dydžiai negalės būti mažesni kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Taigi, nors pakeitimais paliekama nuostata dėl galimybės mokėti mažesnius dienpinigių dydžius, tokius mažesnius dienpinigius bus galima mokėti tik jeigu:

·  mažesni dienpinigių dydžiai bus numatyti kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – lokaliniame akte;

·  kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – lokaliniame akte, bus nustatyti būtent konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai;

·  svarbiausia, kad šie konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai turės būti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, nustatytus būtent kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – lokaliniame akte.

Prieš nustatant dienpinigių dydžius reikės atlikti informavimo ir konsultavimo procedūras su darbuotojų atstovais Darbo kodekse nustatyta tvarka. Darbdavys taip pat turės supažindinti darbuotojus raštu su vietiniu norminiu teisės aktu, įskaitant galimybę supažindinti darbuotojus įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

Be minėtų pakeitimų, nustatyta ir tai, kad neišmokėta dienpinigių už praėjusio kalendorinio mėnesio komandiruotės dienas dalis turės būti sumokama kartu su darbo užmokesčiu pagal nustatytą darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir terminus.

Pažymėtina, kad konkretūs mažesni dienpinigių dydžiai turės būti papildomai diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, kaip nurodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal valstybę, į kurią darbuotojas komandiruojamas, pagal tarptautinio pervežimo rūšį, krovinio pobūdį, komandiravimo trukmę, ekonominės veiklos sezoniškumą, cikliškumą ir kt.

Nors teisės akte aiškiai nenurodyta, šie kriterijai dėl dienpinigių dydžio, manytina, turėtų būti susiję būtent su komandiruotės sąlygomis bei dienpinigių paskirtimi, t. y. kompensuoti padidėjusias darbuotojo išlaidas dėl išvykimo į komandiruotę. 

 

Straipsnyje naudota vz.lt informacija