Pereiti prie turinio

VMI viršininko įsakymas numatys naują paramos skyrimo tvarką

Dalintis:

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei. Su juo susipažinti galima pasekus šią tiesioginę nuorodą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2.

VMI kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame įsakymo projekte taip pat nustatyta, jog nuo 2020 metų (skiriant paramą už 2019 metus) mažėja pajamų mokesčio procentas (paramos gavėjams – iki 1,2 procento, politinėms partijoms – iki 0,6 procento pajamų mokesčio, profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento), nes nuo 2019 m.sausio 1 dienos, dėl mokesčių reformos, keitėsi darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, kai mokesčių dalis buvo perkelta darbuotojui (ankstesnį darbo užmokestį dauginant iš koeficiento 1,29). 

Pažymėtina, kad, reaguodama į šį naują įsakymo projektą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija liepos 3 dieną kreipėsi į VMI prašydama profesinėms sąjungoms taikyti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu būtų galimybė teikti ne tik elektronines, bet ir popierines prašymų versijas ir pateikė siūlymus. Šie siūlymai jau yra užregistruoti LR Seimo informacinėje teisės aktų sistemoje.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija