Pereiti prie turinio

Naftininkų profesinės sąjungos ataskaitinėje konferencijoje – apie nuveiktus ir planuojamus darbus

Dalintis:

Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) pirmininkė Sonata Samoškienė teigia, kad mėginant vienu sakiniu įvertinti praėjusius darbo metus, reiktų akcentuoti, kad NPS stiprėja ir kokybės, ir kiekybės atžvilgiu. Teisingą darbo kryptį rodo ir narių apklausos rezultatai. 8 iš 10 apklaustųjų pasitiki šia profesine sąjunga.

Daug dirbta dėl darbuotojų gerovės

NPS ataskaitinėje konferencijoje S. Samoškienė išskyrė kelis svarbiausius profesinės sąjungos pasiekimus. „Vienas didžiausių iššūkių – tai darbas dėl kolektyvinės sutarties tinkamo taikymo darbuotojams.  2019 metų pradžia buvo gana aštri, teko bendrauti ir su ne viena institucija. Vertiname, kad pavyko pasiekti, jog pokyčiai būtų  darbuotojų naudai“,- vieną sudėtingesnių procesų išskyrė S. Samoškienė.

Taip pat ji pabrėžė, kad per pastaruosius veiklos metus su AB „ORLEN Lietuva“ vadovybe sutarta, kad bus sumokėta grupei darbuotojų už darbinių įgūdžių patobulinimą ir naujų funkcijų įsisavinimą eksploatavus naują objektą.

2020 m. AB „ORLEN Lietuva“  pritarė NPS siūlymui didinti ir darbo užmokestį. Darbdavio sprendimu darbo užmokestis nuo balandžio 1 d. pakilo visiems įmonės darbuotojams, jis žadamas kelti ir spalį bei bus peržiūrėtas kitais metais.

Sutarta dėl didesnių išmokų

Gera naujiena ir tai, kad DU 2019 m. buvo padidintas visiems UAB ORLEN Service Lietuva darbuotojams. Kalbant apie piniginius reikalus, reiktų paminėti ir susitarimą dėl    išmokos darbuotojams, kurie augina vaikus nuo 7 m. iki 18 metų vaikų vasaros poilsiui. Taip pat – dėl papildomos išmokos valytojų grupei už padidėjusias darbų apimtis karantino laikotarpiu – darbus vardina profesinės sąjungos pirmininkė.

Atlikus finansų reviziją, matyti, kad organizacija gali daugiau lėšų skirti narių švietimui ir kitoms NPS funkcijoms.

Plečiama ir profesinės sąjungos tarptautinė veiklą – NPS dalyvauja tarptautiniame Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos  projekte  „Socialinio dialogo gerinimas Lietuvos pramonės sektoriuje”, žengtas svarbus žingsnis link Europos darbo tarybos sukūrimo. Naftininkų profesinė sąjunga tampa aktyvia šios tarybos kūrimo dalimi.

Per pastaruosius metus NPS atsinaujino. „Pernai mūsų organizacija, didžiąja dalimi dėl darbuotojų, išėjusių į pensiją ar nutraukus darbo sutartis darbovietėse, sumažėjo 40 narių. Šį pusmetį jau paaugome 37 naujais nariais. Taigi, nors tokios objektyvios priežastys, kaip pensija ir darbo sutarčių nutraukimas, turėjo įtakos, mes tai sugebėjome įveikti. Tikiu, kad ir ateinančiais metais išlaikysime panašią augimo tendenciją“,- pabrėžė S. Samoškienė.

Apklausoje – palankūs organizacijos vertinimai

Norėdami kuo tiksliau įvertinti organizacijos veiklą, šiais metais Naftininkų profesinė sąjunga taip pat atliko narių apklausą.

84 procentai apklausoje dalyvavusių darbuotojų atsakė, kad pasitiki Naftininkų profesine sąjunga. Priešingai atsakė tik 11 proc., dar 5 procentai neturėjo nuomonės. 86 proc. teigė esantys gerai susipažinę su NPS veikla, pusė teigė, kad apie ją sužino iš susitikimų su organizacijos atstovais, trečdalis apie NPS veiklą sužino iš Facebook paskyros ir interneto svetainės.

Į klausimą, koks yra efektyviausias būdas aptarti darbo užmokesčio klausimus, net 8 iš 10 apklaustųjų įvertino, kad tai geriausia daryti kolektyvinėse derybose su darbdaviu.

„Apklausa taip pat parodė, kad žmonės mūsų organizuojamus susitikimus vertina kaip labai reikalingus. Per praėjusius metus su žmonėmis aš susitikau 49 kartus ir tai yra dvigubai daugiau nei užpernai. Organizuojame konsultacinius susitikimus nariams su teisininku profesinės sąjungos patalpose iš anksto nustatytu laiku arba pagal poreikį. Skelbiame planuojamų susitikimų datas intranete ir el. paštu tarybos nariams. Organizavome susitikimus su nariais Mažeikių viešosios bibliotekos salėje. Manėme, kad tai yra patogu daugeliui darbuotojų“,- pasakojo pirmininkė.  

Padėkojo žmonėms

Ji akcentavo ir tai, kad sunkiu laikotarpiu NPS moka ir nori dalintis: esant sudėtingai situacijai dėl Covid-19 pandemijos skirta parama Mažeikių miesto ligoninei medicininei įrangai pirkti.

„Visi paminėti darbai ir dar daug smulkesnių greičiausiai ir lėmė, kad į apklausos klausimą „Įvertinkite išvardintus teiginius, kurie apibūdina profesinę sąjungą”, didžioji dauguma geriausiai įvertino teiginius “Profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja atstovaujant darbuotojų teisėms” ir „Profesinė sąjunga yra svarbi užtikrinant darbuotojų teisių ir pareigų tinkamą įgyvendinimą“. Tai yra geriausias mūsų veiklos įvertinimas. Esu labai dėkinga visiems nariams ir visiems, palaikantiems mūsų organizaciją“,- pasidžiaugė S. Samoškienė.

Naftininkų profesinės sąjungos informacija