Pereiti prie turinio

LR Konstitucijoje numatytos ir pagrindinės teisės darbuotojams

Dalintis:

Spalio 25-ąją, Lietuvoje minimas mūsų šalies Konstitucijos 31-metis. Tai gera proga prisiminti, kokias pilietines teises šis svarbiausias šalies teisės aktas užtikrina darbuotojams. Štai pagrindinės dirbančiųjų teises apibrėžiančios nuostatos:

39 straipsnis. Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.

48 straipsnis. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

49 straipsnis. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas.

50 straipsnis. Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises.

51 straipsnis. Darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. Šios teisės apribojimus, įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas.

52 straipsnis. Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

Visą LR Konstitucijos tekstą galima rasti pasekus šią nuorodą:

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm