Pereiti prie turinio

LR Konstitucijoje – ir darbuotojams bei profesinėms sąjungoms svarbios nuostatos

Dalintis:

Nuotrauka: lrt.lt

Šiandien minimas svarbus visai Lietuvai jubiliejus: Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstitucijai šiandien – 25-eri. Dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija (lot. constitutio „nustatymas“) buvo priimta 1992 m. spalio 25 d., referendume.  Tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus.

LR Konstitucijoje nustatyta, jog Visų pirma, Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika, besiremianti demokratijos principais , o Lietuvos valstybę kuria Tauta. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Be to, šiame įstatyme taip pat yra ir ne vienas profesinių sąjungų veiklai bei dirbantiems piliečiams svarbūs straipsniai.

Pavyzdžiui, 35-as straipsnis teigia, jog „piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams“. 48 straipsnyje pažymima, kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju“. Taip pat šiame straipsnyje nustatyta, kad priverčiamasis darbas yra draudžiamas, o priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais, taip pat tokiu darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.

Konstitucijoje pabrėžiama, kad kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas o darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas (49 straipsnis).

50 straipsnis itin svarbus darbuotojus buriančioms organizacijoms: „profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises“.

O 51 straipsnis nustato, kad „darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. Šios teisės apribojimus, įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas“.

Minint mūsų tautos svarbiausio dokumento sukaktį, būtų pravartu prisiminti jo turinį ir dar kartą perskaityti nuostatas, kurias turėtų žinoti kiekvienas tautos pilietis.

Visą LR Konstitucijos tekstą galima rasti paspaudus šią tiesioginę nuorodą: 

 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

 

Parengė Jūratė Jasiūnienė/Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija