Pereiti prie turinio

LPPSF taryba vienbalsiai patvirtino Etikos kodeksą

Dalintis:

Gegužės 20 dieną, nuotolinėmis ryšio priemonėmis, įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdis.

Jame buvo priimtas sprendimas organizuoti tradicines Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynes, kurios šiemet bus jubiliejinės, 25-osios.

Tiesa, žaidynės vyks laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų, užtikrinant reikiama atstumą tarp dalyvių, neorganizuojant vakarinės programos ir kai kurių rungčių, kuriose neįmanoma išvengti glaudaus kontakto, dezinfekuojant rankas, dėvint kaukes ir pan. Taip pat bus siekiama, kad dalyviai iš skirtingų komandų nesibūriuotų vienoje erdvėje, o sergantiems COVID-19 virusu dalyvavimas žaidynėse draudžiamas. Beje, nepaisant šių apribojimų, šventinę nuotaiką tikimasi sukurti kitais būdais.

Posėdyje taip pat vienbalsiai buvo patvirtintas Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos Etikos kodeksas. Šis dokumentas apibrėžia, kokiais veiklos etikos principais ir standartais remiasi Federacija ir jos nariai. Visoms suinteresuotoms šalims Kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais LPPSF vadovaujasi vykdydama savo veiklą, bei kokio elgesio tikisi iš savo partnerių, kolegų, narių ir valdžios institucijų.

Kodekso preambulėje pabrėžiama, jog „Federacijos siekis yra vykdyti veiklą, kurioje visi galėtų dalyvauti įtraukioje, pagarbioje ir saugioje aplinkoje. Tikimasi, kad visi Federacijos, valdybos ir tarybos posėdžių ir kitų susitikimų bei renginių nariai ir dalyviai laikysis minėto požiūrio“.

Pažymėtina, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra pirmoji Lietuvoje darbuotojams atstovaujanti organizacija, priėmusi tokį veiklos etikos standartus apibrėžiantį dokumentą.

Tarybos posėdyje, be kita ko, kalbėta ir apie numatomus Darbo kodekso pakeitimus, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos su darbdavių ir vyriausybės atstovais. LPPSF vadovė Dalia Jakutavičė pažymėjo, kad socialinių partnerių susitikimuose ypač aktyviai keliami mobingo sąvokos, darbo tarybų, sutrumpinto darbo laiko, viršvalandžių klausimai.

Taip pat aptarti moterų ir jaunimo sektorių veiklos bei renginių organizavimo klausimai. Pasak jaunimo sektoriaus vadovės Jolitos Šukytės ir moterų sektoriaus vadovės Daivos Skrupskelienės,  nors atliktos apklausos rodo, kad tiek moterys, tiek jaunimas laukia „gyvų“ susitikimų, visgi norėtų ir renginių per nuotolį. Tad šiuo metu vyksta pasirengimo nuotoliniams renginiams darbai.