Pereiti prie turinio

LPPSF suvažiavime naująja pirmininke vienbalsiai išrinkta Dalia Jakutavičė

Dalintis:

Spalio 16 dieną, Kaune, viešbučio „Europa Royale” konferencijų centre, įvyko trečiasis Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.

Jame pristatyta LPPSF veikla per pastaruosius ketverius metus, padėkota aktyviausiems organizacijų vadovams ir atstovams, patvirtinti įstatai ir kontrolės komisijos ataskaita.

Siekia tapti lyderiaujančia profesinių sąjungų organizacija pramonės sektoriuje

Suvažiavimas pradėtas iškilmingu Lietuvos Respublikos himnu bei tylos minute pagerbiant ilgamečio Federacijos pirmininko Juozo Neverausko atminimą.

Taip pat buvo perskaitytas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkės  Ingos Ruginienės sveikinimo žodis Suvažiavimo delegatams.  

„Linkiu priimti tinkamus sprendimus, o Federacijos kolektyvui ir nariams – gero, sėkmingo komandinio darbo. Tikiu, kad Jūsų organizacija ir toliau liks viena aktyviausių LPSK narių ir strateginių partnerių!“, – pažymima I. Ruginienės sveikinime.

Laikinoji Federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, delegatams pristatydama šios organizacijos veiklą, be kita ko, pažymėjo, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija vienija 38 organizacijas: elektros gamybos ir perdavimo, chemijos pramonės,  komunalinio ūkio,  šilumos ūkio, statybos, aviacijos bendrovėse. Šiuo metu LPPSF yra 3134 nariai, iš jų moterų – 842, jaunimo – 389; bendrovėse yra 28 galiojančios kolektyvinės sutartys, jos apima apie 9 800 darbuotojų iš 16 000.

D. Jakutavičė supažindino delegatus su Suvažiavimo darbo grupės patvirtintais Federacijos veiklos vizija ir tikslais:

  • LPPSF vizija: būti lyderiaujančia pramonės sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų skėtine organizacija.
  • LPPSF misija: profesionaliai atstovauti darbuotojams ginant jų teisėtus interesus, prisidedant prie geresnių ir saugesnių darbo sąlygų bei tvaresnės aplinkos kūrimo.
  • LPPSF vertybės: patikimi, atviri, vieningi.
  • LPPSF šūkis: veikiant kartu iššūkiai tampa galimybėmis.

 

Pandemija labiausiai smogė aviacijos sektoriui

Anot D. Jakutavičės, COVID-19 viruso pandemija pramonės sektoriaus bendrąja prasme stipriai nepaveikė, tačiau šiuo laikotarpiu teko spręsti pirmiausia su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius iššūkius, nes dauguma įmonių turi strateginę reikšmę – tai elektros, vandens, šilumos tiekimo įmonės. Daugumoje šių įmonių buvo tinkamai pasirūpinta darbuotojų saugumu, suteiktos tinkamos priemonės.

Visgi skaudžiausiai ši krizė smogė aviacijos sektoriui – dėl apriboto judėjimo, aviakompanijos neteko daug planuotų kontraktų užtikrinančių skrydžius kitose šalyse.

Didžioji dalis skraidančio personalo (pilotai, skrydžių palydovai) ir orlaivių inžinieriai jau prieš pandemiją dirbo pagal individualios veiklos sutartis, kaip samdomi darbuotojai per agentūras, todėl Lietuvos valstybės išmokėtos subsidijos aviakompanijoms šių darbuotojų nepasiekė.

Kai kurios aviakompanijos skraidantį personalą nusprendė samdyti tik per agentūras pagal individualios veiklos sutartis: tiesiogiai įdarbintus skrydžio palydovus darbdaviai skatina darbo sutartį nutraukti savo noru, kaip kompensaciją pasiūlydami premijas.

Motyvuojama tuo, jog darbuotojai neva sutaupys mažesnių mokesčių sąskaita, tik bėda ta, jog jie turi pasirašyti neaiškios paskirties susitarimus dėl paslaugos teikimo su tarpininkų bendrovėmis, kurios registruotos tokiose šalyse kaip Seišelių salos, Kipras, Šveicarija, kitaip tariant „mokesčių rojaus“ šalyse.

Vėliau Federacijos jaunimo ir moterų veiklą pristatė Jaunimo sektoriaus pirmininkė Jolita Šukytė ir Moterų sektoriaus pirmininkė Daiva Skrupskelienė.

 

Svarbiausia – darbu įrodyti, kad esame pajėgūs atstovauti darbuotojams

Suvažiavime buvo renkami kontrolės komisijos nariai ir Federacijos pirmininkė.

Naująją LPPSF vadove ketverių metų laikotarpiui išrinkta Dalia Jakutavičė – už šią kandidatę balsavo visi Suvažiavimo delegatai.

„Svarbiausias uždavinys – savo darbu įrodyti, kad esame pajėgūs tinkamai atstovauti darbuotojų interesams“, – pažymėjo naujoji Federacijos lyderė.

Ji taip pat pabrėžė, kad sieks ir toliau tęsti pradėtus darbus: bus vykdoma teisinė, tarptautinė, projektinė veikla, mokymai, organizuojami tradiciniai renginiai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kolegomis iš kitų šalių, dalyvaujama LPSK veikloje, ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo pritraukimui, kt.  

Netrukus po Suvažiavimo įvyko Federacijos Tarybos posėdis. Jame buvo pritarta Transachemos darbuotojų profesinės sąjungos įstojimui į Federaciją, patvirtinta Federacijos Valdybos, atstovų LPSK Taryboje sudėtis, aptarti einamieji klausimai.

Kitas Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyks 2024 metais.

 

Suvažiavimo foto galerija rasite pasekę šią tiesioginę nuorodą.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija