Pereiti prie turinio

LPPSF išsiuntė protesto laišką Ukrainos vadovams ir išreiškė palaikymą kolegoms

Dalintis:

Šiandien, sausio 16 dieną, reaguodama į tarptautinės profesinių sąjungų bendruomenės susirūpinimą dėl siūlomų itin liberalių ir buldozerio principu stumiamų Ukrainos darbo įstatymų pakeitimų, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) išsiuntė laišką Ukrainos vadovams, kuriame išreiškiamas palaikymas Ukrainos darbuotojams ir profesinėms sąjungoms bei jų protesto akcijoms ir reikalaujama, kad Ukrainos vyriausybė ir Parlamentas laikytųsi pagrindinių tarptautinių darbo standartų. Taip pat vyriausybė raginama, rengiant naująjį Darbo kodeksą, išsamiai konsultuotis su profesinėmis sąjungomis bei  naudotis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagalba ir patarimais.

Pažymėtina, kad 2019 m. gruodžio 27 d. Ukrainos ministrų kabinetas Aukščiausiajai Radai (Ukrainos Parlamentui) pateikė naują, liberalų  darbo įstatymo projektą, pagal kurį darbuotojai netektų teisinės apsaugos, o profesinės sąjungos – galimybės juos apsaugoti.  

Prieš keletą dienų buvo pateikti dar du panašūs įstatymų projektai, kurių nuostatos pažeidžia tiek pagrindines darbuotojų teises, tiek tarptautinius standartus.

Pakeitimai numato daugiau galimybių įdarbinti pagal „nulines“ bei laikinąsias darbo sutartis, kurios neužtikrina nei tinkamos darbuotojų apsaugos, nei pajamų ir garantijų – atvirkščiai, didina įtampą, stresą ir nežinomybės jausmą.

Taip pat darbdaviams būtų lengviau atleisti darbuotojus be pagrįstos priežasties, neišmokant jiems išeitinės išmokos. Tuo metu už viršvalandžius vietoje 100 proc. priemokos būtų mokama tik 20 proc. priemoka, o tai pažeistų TDO Konvenciją dėl darbo laiko Nr. 1, kurioje numatyta, jog už viršvalandžius darbuotojams turi būti išmokama bent 25 proc. priemoka.

Pasak Ukrainos ir tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų, šie įstatymų pakeitimai pažeidžia esmines darbuotojų teises, taip pat įstatymų projektai buvo parengti už uždarų durų, be išsamių ir atvirų trišalių konsultacijų su profesinėmis sąjungomis.

Panašius protesto laiškus Ukrainos Prezidentui, vyriausybės ir Aukščiausiosios Rados vadovams išsiuntė ir Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), Europos viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (EPSU) bei kitos tarptautinės organizacijos.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija