Pereiti prie turinio

Lietuvoje viešėję Norvegijos darbo inspektoriai dalinosi patirtimi apie saugaus darbo kultūros ugdymą Norvegijos įmonėse

Dalintis:

Kovo 6-8 d. Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI), įgyvendinant VDI ir Norvegijos Karalystės darbo inspekcijos susitarimą dėl bendradarbiavimo ir abipusio keitimosi informacija, lankėsi keturi Norvegijos darbo inspekcijos atstovai iš Trondheimo, Trumsės ir Alta teritorinių padalinių.

Susitikimo metu Teisės skyriaus vyr. specialistas Aras Petrevičius svečiams pristatė VDI veiklą, pagrindines kompetencijas ir funkcijas, veiklos prioritetus, inspektavimų atlikimo tvarką. Svečiai domėjosi Darbo kodekso naujovėmis, darbo ginčų komisijų kaip unikalaus darbo ginčų sprendimo būdu, pasižyminčiu prieinamumu ir operatyvumu, bei apžvelgė darbo ginčų nagrinėjimo Norvegijoje ypatumus.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas papasakojo apie VDI funkciją tirti nelaimingus atsitikimus, profesinės rizikos vertinimo procedūras bei asmeninių apsaugos priemonių naudojimo tvarką, apžvelgė naujausias nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimo tendencijas. Svečiai pasidalino įžvalgomis apie saugaus darbo kultūros ugdymą Norvegijos įmonėse.

Techninės saugos skyriaus vyr. specialistai Gabrielius Sereika ir Vesta Macė supažindino su reikalavimais statybvietėse užtikrinti darbuotojų saugą dėl kritimo iš aukščio, reikalavimais statybininkams būti atestuotiems, pristatė kontrolinių klausimynų naudojimą tikrinant statybvietes, saugų pastolių surinkimą ir naudojimą bei kaip mokomi darbuotojai, internetinę rizikos vertinimo priemonę OiRA, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimo ypatumus bei jų registravimą valstybės registre. Svečiai domėjosi psichosocialinės rizikos, ypač susijusios su priekabiavimu darbe, vertinimo praktika.

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Noreika kalbėjo apie nelegalaus darbo kontrolės ypatumus ir pristatė pilotinį projektą „Jungtiniai operacijų centrai“, kurie veiks Klaipėdoje ir Vilniuje, pabrėždamas, kad jie įsteigti perimant Norvegijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį bei patirtį kovojant su nedeklaruotu darbu. Svečiai plačiau informavo apie Norvegijos „Jungtinių operacijų centrų“ veiklos specifiką.

Norvegų inspektorius domino smurto prieš darbo inspektorius jiems atliekant tarnybines funkcijas atvejai bei jų prevencija, tolesni veiksmai tokiems atvejams įvykus.

Diskutuota apie užsieniečių darbą Lietuvos Respublikos įmonėse, taikant šiuos darbo įteisinimo būdus: darbuotojų komandiravimą, užsieniečių tiesioginį įdarbinimą. Pasidalinta informacija apie abiejose šalyse taikomus procedūrinius administracinius reikalavimus, taikomus darbdaviams, komandiruojantiems savo darbuotojus į užsienį. Kolegos iš Norvegijos rekomendavo naudotis tinklalapiu www.sua.no, kuriame darbdaviams ir iš užsienio į Norvegiją atvykstantiems darbuotojams pateikiama naudinga informacija įvairiomis užsienio kalbomis, įskaitant lietuvių. Šis Paslaugų centras bendradarbiauja su Darbo inspekcija, policija, Mokesčių bei Imigracijos tarnybomis.

Vėliau kartu su VDI Vilniaus skyriumi organizuoti bendri inspektavimai įmonėse. Vizito metu buvo taikomi du skirtingi inspektavimo būdai: darbdavio konsultavimas, švietėjiška veikla bei intervencinis ND patikrinimas, dalyvaujant kitoms institucijoms.

2018 m. kovo 7 dieną VDI Vilniaus skyriaus inspektorės Jurga Balčiūnienė ir Diana Juodkaitė-Garkavė su kolegomis iš Norvegijos atliko konsultacinį inspektavimą AB „Grigeo“ prašymu. Patikrinimai buvo atliekami popieriaus gamybos ir gofruoto kartono gamybos cechuose, lydint angliškai kalbantiems įmonės atstovams, kurie pristatė technologinius procesus ir darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą padaliniuose. Inspektavimas buvo atliekamas pagal ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną „Darbuotojų sauga ir sveikata“. Po inspektavimo, kartu su kolegomis iš Norvegijos aptarus galimus darbo aplinkos neatitikimus teisės aktų reikalavimams, AB „Grigeo“ buvo išsiųstas klausimynas su pateiktomis rekomendacijomis.

2018 m. kovo 8 dieną VDI Vilniaus skyriaus inspektoriai Justas Valaskevičius, Kastytis Bliznikas, Giedrius Kriūnas ir Diana Juodkaitė-Garkavė, dalyvaujant policijos pareigūnams, VMI pareigūnams bei Migracijos valdybos pareigūnams atliko planinį nelegalaus darbo patikrinimą. Po inspektavimo VDI Vilniaus skyriuje vyko bendras aptarimas.

 Šaltinis: vdi.lt