Pereiti prie turinio

Konferencijoje aptarti svarbiausi Europos elektros energetikos sektoriaus iššūkiai

Dalintis:

2018 m. Spalio 23 d., Briuselyje, įvyko tarptautinio projekto „Elektros energetikos sektorius ir ateities iššūkiai – reikiamos kvalifikacijos ir tinkamų darbo sąlygų jauniesiems darbuotojams/stažuotojams užtikrinimas“ (angl. „The electricity sector and future challenges – Ensuring the right qualifications and good working conditions for young workers/trainees”) baigiamoji konferencija.

Į ją susirinko per 50 profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų, įmonių ir Europos Komisijos atstovų. Lietuvai konferencijoje atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) jaunimietis Deividas Činikas (AB ESO, Kauno regiono energetinių įmonių jungtinė darbininkų profsąjunga). Pažymėtina, kad D. Činikas buvo ir šio projekto iniciatyvinio komiteto narys.

Konferencijos metu projekto dalyvių  – Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU), Europos pramonės profesinių sąjungų federacijos (IndustriAll Europe Trade Union) ir Europos darbdavių asociacijos EURELECTRIC – generaliniai sekretoriai pasirašė du svarbius dokumentus, kurie įtvirtina socialinių partnerių įsipareigojimą plėtoti elektros energetikos sektoriaus darbuotojų įgūdžius ir kvalifikacijas bei  skatinti geros kokybės pameistrystės praktiką šiame sektoriuje.

Į veiksmų planą įtrauktos veiklos, kurias Europos socialiniai partneriai per ateinančius šešerius metus įsipareigojo įgyvendinti remdamiesi projekto metu vykdyto tyrimo „Dėl gebėjimų, profesinio švietimo ir mokymo sistemų pokyčių besikeičiančioje elektros energijos sektoriuje poreikių” rezultatais bei rekomendacijomis.

Tyrime pažymima, kad pameistrystė, sparti technologijų  pažanga bei skaitmenizacija yra ir bus pagrindiniai sektoriaus užimtumo bei įgūdžių ugdymo iššūkiai.

Primename, jog Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra EPSU narė ir buvo atrinkta kaip viena organizacijų, atstovavusių minėto projekto iniciatyviniame komitete, kurio sudėtyje lygiomis teisėmis dalyvavo po 3 EPSU, IndustriAll European trade Union ir EURELECTRIC atstovus.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija