Pereiti prie turinio

Kompromisiniame Atlyginimų skaidrumo direktyvos tekste – daugiau garantijų darbuotojams

Dalintis:

Kovo 21 d. įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Atlyginimų skaidrumo darbo grupės posėdis. Jame buvo pateikta išsamesnė informacija apie tai, kad kovo 17 d. Europos Parlamento (EP) užimtumo ir lyčių lygybės komitetai pritarė Europos Sąjungos (ES) Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos kompromisiniam tekstui. Iki šio balsavimo, rengiant tekstą, buvo atlikta daugiau nei 1000 šios direktyvos pakeitimų!

Pritarta daugeliui profesinių sąjungų reikalavimų, įskaitant nuostatoms, draudžiančioms darbo užmokesčio slaptumo sąlygas (kai darbuotojų teisė gauti duomenis apie darbo užmokestį bendrovėse yra labai ribojama), taip pat panaikinta nuostata, dėl kurios įrodinėjimo našta bylose perkeliama darbuotojui.

Tiesa, vietoje profesinių sąjungų siūlymo, kad Direktyvoje būtų įtvirtinta pareiga net ir smulkiausiems darbdaviams reguliariai teikti darbo užmokesčio ataskaitas, buvo palikta pareiga tokias ataskaitas teikti 50 ir daugiau darbuotojų turinčias įmones. Tačiau, anot ETUC, tai vistiek geriau nei pirminis siūlymas su daugiau nei 250 darbuotojų turinčiomis įmonėmis.

Taip pat, lyginant su pirminiu Direktyvos tekstu, buvo sustiprinta darbuotojų atstovų (profesinių sąjungų) rolė, pavyzdžiui, renkant duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, ruošiant ir tvirtinant Lyčių lygybės veiksmų planus, atstovaujant darbuotojams bylose, kt.

Be to, patikslintas darbuotojų atstovų apibrėžimas. EP komitetai pritarė tokiam kompromisiniam apibrėžimui, kuriam neprištarauja ir profesinės sąjungos:

„Darbuotojų atstovai – tai pripažintų profesinių sąjungų atstovai arba kiti asmenys, kurie yra laisvai išrinkti arba organizacijos darbuotojų paskirti jiems atstovauti pagal nacionalinę teisę ir praktiką. Profesinėms sąjungoms suteikiamos išskirtinės prerogatyvos ir teisės, tokios kaip profesinių sąjungų teisė dalyvauti kolektyvinėse derybose ir sudaryti kolektyvines sutartis bei darbuotojų teisė burtis į profesines sąjungas.”

Sustiprintas ir kolektyvinių derybų vaidmuo siekiant sumažinti skirtumus tarp darbuotojų darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą.

Dabar dėl šio Direktyvos teksto bus balsuojama EP plenarinėje sesijoje, kuri vyks balandžio 4-7 dienomis. Nuo šio balsavimo priklausys, koks bus Direktyvos likimas.

Jeigu dauguma EP narių pritars, tuomet toliau seks tarpinstitucinis darbas trišaliu formatu (tarp Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Tarybos atstovų), ir tai pagreitins Direktyvos įgyvendinimo procesą.

ETUC Atlyginimų skaidrumo darbo grupė renkasi kas antra pirmadienį. Joje Lietuvai atstovauja Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos komunikacijos koordinatorė Jūratė Jasiūnienė bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarptautinė sekretorė Vaiva Sapetkaitė.