Pereiti prie turinio

Kodėl priklausome tarptautinėms organizacijoms?

Dalintis:

Iliustracijos autorius Darius Jasiūnas 

Bet koks darbas yra vertas pagarbos, ir visi darbuotojai nusipelno būti darbdavių gerbiami bei vertinami. Profesinės sąjungos vaidina lemiamą vaidmenį gerinant darbo sąlygas, didinant saugumą ir darbo užmokestį.

Solidarumas – pagrindinis profesinių sąjungų veikimo „variklis“

Laisvos ir demokratinės profesinės sąjungos yra grindžiamos solidarumu – tai žmonės, dirbantys kartu siekdami pagerinti sąlygas darbo vietose ir bendruomenėse.

Štai Europos visuomeninių paslaugų profesinė sąjunga (EPSU) aktyviai remia darbuotojų teisę į laisvas kolektyvines derybas ir padeda užkirsti kelią esamiems piktnaudžiavimams. EPSU vienija per 8 milijonus viešųjų paslaugų darbuotojų visoje Europoje. Tai darbuotojai, dirbantys socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, savivaldybių, centrinės valdžios įstaigose ir komunalinių paslaugų, pavyzdžiui, vandens tiekimo ir elektros energetikos, įmonėse.

EPSU dėka profesinės sąjungos visoje Europoje dirba kartu, kad padėtų viena kitai. Stiprios profesinės sąjungos dalijasi savo žiniomis ir patirtimi su organizacijomis, turinčiomis mažiau išteklių. Ši pagalba varijuoja pagal poreikį: nuo paramos tobulinant priemones, skirtas narių atstovavimui, iki materialių išteklių ir mokymų medžiagos, o taip pat tarptautinės paramos ginant narių teises.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF), būdama tiesiogine EPSU nare, priklauso ir Pasaulinei viešųjų paslaugų profesinei sąjungai (PSI), vienijančiai daugiau nei 20 mln. darbuotojų, kuriuos atstovauja daugiau kaip 700 profesinių sąjungų 163 šalyse (net du trečdaliai narių yra moterys). PSI yra pasaulinė profesinių sąjungų federacija, kurios tikslas – skatinti kokybiškas viešąsias paslaugas visuose pasaulio žemynuose ir regionuose.

Taip pat LPPSF yra ir Europos pramonės profesinės sąjungos narė (IndustriAll Europe).

Ši organizacija – tai nepriklausomų ir demokratiškų profesinių sąjungų federacija, atstovaujanti metalo, chemijos, energetikos, kasybos, tekstilės, drabužių ir avalynės sektorių darbuotojams. Ji vienija per 7 milijonus narių iš  177 nacionalinių profesinių sąjungų, esančių 38 Europos šalyse.

Konkreti pagalba ginant darbuotojų teises

 „Esame ne kartą sulaukę konkrečios paramos iš tarptautinių organizacijų. Štai dar 2008 metais, „Vakarų skirstomųjų tinklų“ administracijai nesutikus į bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatyti darbo apmokėjimo sistemos, mums savo poziciją padėjo apginti būtent EPSU ir PSI atstovai, kurie raštu kreipėsi į darbdavį. Tąkart tik šio kreipimosi dėka kolektyvinės derybos buvo atnaujintos, ir mums pavyko apginti darbuotojų teises bei garantijas“,- dalijasi Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas.

Pasak pirmininko, LPPSF į šią organizaciją kreipėsi ir 2016 metų vasarą, kai Vyriausybė bandė buldozeriniu principu „prastumti“ naująjį Darbo kodeksą, kuris būtų ženkliai pabloginęs Lietuvos darbuotojų padėtį. EPSU palaikymo laiškas mūsų šalies profesinėms sąjungoms buvo perskaitytas viešai mitinge, vykusiame prie Vyriausybės, V. Kudirkos aikštėje.

„Manome, kad tarptautinių organizacijų palaikymas buvo vienas iš veiksnių, padėjusių mums sustabdyti liberaliojo Darbo kodekso varianto patvirtinimą Seime“,- pažymi pirmininkas. „O kur dar tarptautiniai mokymai, konferencijos profesinių sąjungų lyderiams, diskusijos aktualiais klausimais su socialiniais partneriais, dalijimasis gerąja patirtimi…“, – narystės tarptautinėse organizacijose naudą vardija J. Neverauskas.  

 

Parengė Jūratė Jasiūnienė/ straipsnyje naudota world-psi.org, epsu.org ir industriall-europe.eu informacija