Pereiti prie turinio

Kelias link lygių moterų ir vyrų galimybių darbe įgyvendinimo – nelengvas, bet įmanomas

Dalintis:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) 2021 metais atliko 118 teminius patikrinimus lygių galimybių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje Vilniuje (32), Kaune (30), Klaipėdoje (17), Šiauliuose (24) ir Panevėžyje (15). Patikrinimai buvo atliekami pagal specialų Lygių galimybių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje kontrolinį klausimyną. Jų metu buvo nustatyta 10 pažeidimų lygių teisių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje.

VDI padalinių inspektoriai įmonėse vertino, ar taikomi vienodi atrankos kriterijai priimant į darbą ar perkeliant į aukštesnes pareigas, vienodi atleidimo iš darbo kriterijai, vienodi darbo užmokesčio, įskaitant visus papildomus uždarbius, už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokėjimai, ar taikomos vienodos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinę darbo patirtį, taip pat vienodos lengvatos.

Buvo tiriama ir kokių priemonių ėmėsi darbdavys, kad darbuotojas, darbuotojo atstovas, darbuotojas, liudijantis ar teikiantis paaiškinimus, būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio, neigiamų pasekmių ir kitokio persekiojimo, kai reaguojama į skundą arba į kitą teisinę procedūrą dėl diskriminacijos, kt.

Kaip teigiama VDI pranešime, VDI Darbo teisės ir teritoriniai skyriai yra supažindindinę darbdavius ir jų atstovus, darbuotojus ir jų atstovus su Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatomis dėl moterų ir vyrų lygių teisių darbe taikymo, ypač dėl vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą.

Tuo metu kelią skinasi Atlyginimų skaidrumo direktyvos projektas, kuriam pasiūlymus jau yra pateikę socialiniai partneriai, Europos Komisija,  Europos Parlamentas ir Europos Taryba. Tikimasi, kad ši direktyva padės sumažinti atotrūkį tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio už tos pačios vertės darbą.

Deja, pereidamas visus privalomus etapus Direktyvos tekstas kiek nukrypo nuo šios pirminės idėjos, kuriai pritarė ir profesinės sąjungos. Darbuotojų atstovams nerimą kelią tai, kad dabartiniame Direktyvos tekste sumenkinamas profesinių sąjungų vaidmuo, galimybės darbuotojams ir jų atstovams gauti informaciją dėl darbo užmokesčio, didinamas darbuotojų skaičiaus slenkstis įmonėms, kurioms privaloma teikti ataskaitas apie darbuotojams mokamą atlyginimą. Pavyzdžiui, profesinės sąjungos siūlė, kad tokią informaciją turėtų teikti bendrovės, turinčios nuo 10 darbuotojų, tuo metu Europos Tarybą šį rodiklį padidino iki 250. Profesinių sąjungų žiniomis, tokiu būdu net 67 proc. darbuotojų netenka šioje direktyvoje numatytos apsaugos.

Balsavimas dėl Direktyvos Europos Parlamente numatytas ateinančių metų vasarį. Tuo atveju, jeigu Direktyvai būtų pritarta, jos nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus užtruktų nuo 2 iki 3 metų.

 

Straipsnyje naudota Valstybinės darbo inspekcijos informacija