Pereiti prie turinio

Kai darbdavys nevykdo informavimo ir konsultavimosi pareigų

Dalintis:

Darbo kodeksas (DK) numato, jog darbuotojai per darbo tarybą (arba darbdavio lygmeniu veikiančią profesinę sąjungą) turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviais ir jų atstovais su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu bei gynimu susijusiais klausimais. Darbdavys, įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, kartą per kalendorinius metus, tačiau ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos, turi pateikti informaciją darbo taryboms apie dabartinę ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę.

Tačiau ką daryti, jeigu darbdavys nesilaiko Darbo kodekse nustatytos informavimo ir konsultavimo tvarkos?

DK 209 str. 1 d. numato galimybę darbuotojų atstovams imtis tam tikrų veiksmų prieš darbdavį, kuris neįgyvendina ar netinkamai įgyvendina informavimo ir konsultavimosi pareigą. Tokius veiksmus gali inicijuoti darbo taryba ir profesinė sąjunga. Šie subjektai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją per 2 mėnesius nuo sužinojimo apie darbdavio padarytą pažeidimą dienos.

Darbo ginčo dėl teisės inicijavimo ir vykdymo tvarka nustatyta DK 216233 str.

Išnagrinėjusi ginčą, darbo ginčų komisija (arba teismas, jei darbo ginčų komisijos sprendimas buvo apskųstas teismui) gali priimti sprendimą, kuriuo nusprendžia:

1) panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus (pvz., gali būti panaikintas sprendimas dėl darbuotojų atleidimo, jei nebuvo laikytasi darbuotojų informavimo ir konsultavimosi procedūrų tvarkos pagal DK 207 str.);

2) taikyti DK ar LR Administracinių nusžengimų kodekse nustatytą atsakomybę (pvz., pagal ANK 96 str. 3 d., darbo įstatymų pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 Eur).

Pažymėtina, kad DK 209 str. 2 d. įpareigoja Valstybinę darbo inspekciją (VDI) ir suteikia jai teises tikrinti, kaip darbdaviai įgyvendina informavimo ir konsultavimosi procedūrą. VDI pareigūnai, nustatę DK pažeidimą, gali pradėti administracinių nusižengimų teiseną, surašyti administracinių nusižengimų protokolus bei skirti administracines baudas (pvz., ANK 96 str.).

DK 209 str. 3 d. papildomai nurodo, kad asmenims, kurie pažeidė darbuotojų informavimo ir konsultavimosi pareigą, gali būti taikomos kituose teisės aktuose numatytos sankcijos. Taip pat nurodoma, kad informavimo ir konsultavimosi metu atskleista konfidenciali informacija turi būti saugoma ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims, o asmenims, pažeidusiems šią pareigą, gali tekti atsakyti įstatymų nustatyta tvarka (konfidencialios informacijos apsaugą nustato LR Civilinis kodeksas ir Konkurencijos įstatymas, kt.).

Pagal teisesvadovas.lt informaciją parengė Jūratė Jasiūnienė