Pereiti prie turinio

Jei tenka dirbti naktimis

Dalintis:
Foto: epsog.lt

Pagal DK 117 str. nakties laikas – kalendorinis laikas nuo 22.00 valandos iki 6.00 valandos.

Dirbančiu naktį laikomas toks darbuotojas, kuris:

1) Ne mažiau kaip tris valandas per darbo dieną (pamainą) dirba nakties laiku arba

2) Ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus dirba nakties laiku.

Svarbu atsiminti, jog:

  • Dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti 8 valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip.
  • Dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus DK 118 str., kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis (DK 112 str. 4 d.), bet kuriuo 24 valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirba naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti 8 darbo valandų.

DK 144 str. 3 d. nustatyta, kad už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Darbo naktį ribojimai:

  • Naujajame DK nebeliko naktinio darbo draudimų, tačiau jie numatyti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 36, 37 ir 38 str.
  • Asmenų iki 18 metų darbas naktį draudžiamas.
  • Nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos dirbti naktį tik su jų sutikimu. Jeigu tokios darbuotojos nesutinka dirbti naktį arba pateikia pažymą, kad toks darbas pakenktų jų saugai ir sveikatai, jos perkeliamos dirbti dieną. Jeigu dėl objektyvių priežasčių tokių darbuotojų neįmanoma perkelti į dieninį darbą, joms suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios arba vaiko priežiūros atostogos, iki vaikui sueis vieni metai. Atostogų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios metu mokamas darbuotojai priklausantis mėnesinis darbo užmokestis.
  • Neįgalieji gali būti skiriami dirbti naktį, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu.