Pereiti prie turinio

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui bus privaloma registruoti kolektyvines sutartis

Dalintis:

Naujojo darbo kodekso 195 straipsnio 5 dalimi nustatomas naujas reikalavimas visų rūšių kolektyvinių sutarčių privaloma registracija LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. LR Vyriausybė tvirtins Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašą. Toks Aprašo projektas jau yra paruoštas. Jame numatoma, jog pasirašytos Kolektyvinės sutartys bus privalomos registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų. 

Profesinė sąjunga Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu turės pateikti šiuos dokumentus: 

• paraišką įregistruoti kolektyvinę sutartį nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijų pavadinimus, buveines, telefono numerius, elektroninį paštą, vadovų vardus ir pavardes, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis; 

• šalių pasirašytą patvirtintą kolektyvinės sutarties kopiją.

Profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų organizacijai nepateikus registruoti kolektyvinės sutarties per 20 kalendorinių dienų po jos pasirašymo, teisę pateikti registruoti kolektyvinę sutartį įgis kita kolektyvinės sutarties šalis – darbdavys arba darbdavių organizacija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registruos kolektyvines sutartis Kolektyvinių sutarčių registre ir nurodytus duomenis bei kolektyvinių sutarčių turinį paskelbs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

Kolektyvinių sutarčių registre ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiami šie kolektyvinės sutarties duomenys: 

registravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje numeris; 

profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos pavadinimas;

profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos vadovo vardas ir pavardė, pareigos; 

darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas;

darbdavio ar darbdavių organizacijos vadovo vardas ir pavardė, pareigos;

įregistravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje data; 

įregistravimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje panaikinimo data.

Projekte numatoma, kad galios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įregistruotas kolektyvinės sutarties tekstas. 

Kolektyvinės sutarties šalims padarius pakeitimus kolektyvinėje sutartyje, pakeistas jos tekstas pateikiamas registruoti Aprašo nustatyta tvarka. Panaikinus kolektyvinės sutarties registravimą, kolektyvinės sutarties duomenys iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės  bus pašalinami.

 

Parengė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja-teisininkė Dalia Jakutavičė