Pereiti prie turinio

Išaiškino, kada įmokos į III pensijų pakopą mokamos darbuotojo naudai, o kada jos tampa piktnaudžiavimo įrankiu

Dalintis:

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išaiškino, kaip reikia taikyti mokesčių lengvatas, kai darbdavys moka įmokas į III pakopos pensijų fondus darbuotojų naudai. Mat Lietuvoje tokia kaupimo forma įmonėms yra viena patraukliausių, nes šios įmokos neapmokestinamos nei gyventojų pajamų mokesčiu, nei „Sodra“.

Siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui

VMI nurodė, kad planuojamam darbo užmokesčio pakėlimui ar premijų išmokėjimui skirtos lėšos gali būti nukreipiamos į III pakopos pensijų fondus tik tuo atveju, jeigu dėl jų išmokėjimo darbuotojams dar nėra susitarta įmonės vidaus dokumentuose ar darbo sutartyje.

Taip pat pabrėžiama, kad įmonėje taikomos motyvacinės priemonės – darbdavio įmokos į pensijų fondus – sąlygos turėtų būti aprašytos vidinėje įmonės tvarkoje.

Tokios formos mokesčių lengvatos – geras sprendimas tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, tačiau įmokos į pensijų fondą neturėtų pakeisti darbo užmokesčio. Ar pensijų įmokos galimai yra mokamos vietoj darbo užmokesčio, VMI sprendžia pagal šiuos požymius:  

1. Darbo užmokestis yra sumažinamas ir jo sumažinimą lemia ne finansinė įmonės padėtis, o tai, kad tokiu būdu norima prisidėti prie darbuotojo kaupimo pensijai.

2. Darbdavys pensijų įmokas moka nemažindamas darbo užmokesčio, tačiau darbuotojas šias įmokas išsiima nesulaukęs pensinio amžiaus.

3. Darbuotojų, kurių naudai darbdavys moka įmokas į pensijų fondą, darbo užmokestis už tokį patį ar panašų darbą yra mažesnis nei tų darbuotojų, kurių naudai pensijų įmokos nėra mokamos ir tokie skirtumai nėra susiję su kitomis aplinkybėmis (darbuotojo darbo stažu, darbuotojo naudingumu, lojalumu darbdaviui ir pan.).

Jeigu darbuotojas pasinaudoja pensijų fondo taisyklėse įtvirtinta teise iš pensijų fondo išsiimti dalį įmokų nesulaukęs pensinio amžiaus (neįgijęs teisės į išmoką pagal Papildomo savanoriško kaupimo įstatymo nuostatas), išmoka priskiriama A klasės pajamoms. Pensijų fondo valdymo įmonė tokiu privalo išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, o „Sodros“ įmokų nuo tokios išmokos, jeigu nėra piktnaudžiavimo, mokėti nereikia. VMI pažymi, jog vien ta aplinkybė, kad darbuotojas pasiima išmoką pirma laiko, darbdaviui mokestinių padarinių nesukeltų.

 

Kada įmokos į pensijų fondus mokamos darbuotojo naudai

VMI apibrėžė požymius, kada sumos gali būti laikomos darbdavio darbuotojo naudai sumokėtomis pensijų įmokomis.

Pinigų pervedimas turi atitikti du požymius: pensijų įmokos mokamos vadovaujantis Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatomis ir darbdavio patiriamos išlaidos darbuotojų naudai savo esme yra papildoma motyvacinė priemonė, skatinanti darbuotojų lojalumą darbdaviui, kai siekiama prisidėti prie darbuotojo ilgalaikio kaupimo senatvei.

VMI mato, kad įmonė laikosi minėtų dviejų sąlygų, kai tarp pensijų fondo valdymo įmonės darbdavio yra sudaryta pensijų kaupimo sutartis, iš kurios turinio matyti, kas yra įmokų mokėtojas, įmokų mokėjimo periodiškumas ir įmokų dydis.

Arba pensijų kaupimo sutartis gali būti sudaryta pensijų fondo ir darbuotojo, o tarp darbuotojo ir darbdavio yra rašytinis susitarimas, kuriame aptartos darbdavio mokamų įmokų mokėjimo sąlygos.

Pensijų įmokos nėra išsiimamos anksčiau, nei pasibaigia dalyvavimas pensijų fonde.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat pateikia ir keletą įmokų į III pensijų fondų pakopą pavyzdžių:

1. Darbdavys, siekdamas motyvuoti savo darbuotojus ir prisidėti prie ilgalaikio kaupimo darbuotojų pensijai, moka vienodas įmokas į III pakopos pensijų fondų sąskaitas visiems bendrovės darbuotojams (pavyzdžiui, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, darbdavys perveda po 100 Eur į kiekvieno darbuotojo pensijų fondo sąskaitas sutartu periodiškumu – kas mėnesį, kas ketvirtį ir pan.).

2. Darbdavys moka reguliarias įmokas į darbuotojų III pakopos pensijų fondų sąskaitas, kurios proporcingos darbo užmokesčiui. Darbdavio nustatytas įmokos dydis – tam tikras procentas (pavyzdžiui, 3%) nuo darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, darbuotojui darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis – 1.000 Eur, darbdavys moka – 1.000 Eur darbo užmokestį ir 30 Eur dydžio įmoką darbuotojo naudai perveda į pensijų fondo sąskaitą. 

3. Darbdavys numato padidinti darbuotojui darbo užmokestį (bazinį darbo užmokestį ir savo iniciatyva išmokėti darbuotojui premiją, kurios neprivalo mokėti šalių susitarimu ar pagal darbo teisės normas arba darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą). Darbuotojo ir darbdavio sutarimu, darbuotojas pasirenka ne darbo užmokesčio padidinimą, o dalyvavimą darbdavio siūlomoje motyvavimo priemonėje, kuri numato darbdavio įsipareigojimą prisidėti prie darbuotojo kaupimo senatvės pensijai III pakopos pensijų fonde. Darbuotojo prašymu darbo užmokesčio didinimui planuojamas skirti lėšas darbdavys perveda tiesiogiai į darbuotojo sąskaitą pensijų fonde. Darbuotojo ir darbdavio pasirašytame tarpusavio susitarime yra numatyta, kad įmokos į darbuotojo III pakopos pensijų fondą yra skirtos ilgalaikiam pensijų kaupimui ir negali būti atsiimamos nesulaukus pensinio amžiaus. Darbuotojas darbdavio sumokėtų įmokų neatsiima iki pensinio amžiaus.

Parengta pagal vz.lt ir vmi.lt informaciją/ Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija