Pereiti prie turinio

Įrodyta: norint išlaikyti įmonės konkurencingumą teks ne tik kalbėtis su darbuotojais, bet ir juos išgirsti

Dalintis:

„Vieną dieną mano įprastas važiavimas dviračiu į darbą buvo sutrukdytas raudonų vėliavų. Ne, tai dar nebuvo revoliucija, bet darbuotojų streikas, užblokavęs prieigą prie vienos energetikos įmonės (o tuo pačiu ir mano dviračių tako)“, – dalijasi Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) tyrėjas Stan De Spiegelaere.

„Paklaustas apie streiko motyvus vienas iš jo dalyvių paaiškino, jog vadovybė ignoruoja įmonės taisykles ir susitarimus. Ir, kas blogiausia, jie visą mėnesį atsisako net kalbėti su darbuotojais, kad kartu rastų tinkamą sprendimą. Taigi, vienintelis būdas darbuotojams būti išgirstiems liko streikas“, – pasakoja mokslininkas.

Žemiau pateikiame šio eksperto įžvalgas, kurias patvirtino ir naujausi tyrimai.

Pasak Stan De Spiegelaere, taisyklių nesilaikymas ne tik kainuoja darbuotojo pinigus, bet ir kelia grėsmę darbuotojo orumui. Daugelis institucijų, esančių įmonėse, pavyzdžiui, profesinės sąjungos ir darbo tarybos, yra skirtos užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir darbuotojų orumą. Darbuotojai nėra mašinos. Jie yra žmonės ir piliečiai, turintys teises ir laisves. Ir demokratijoje tai reiškia, kad jie turi (ar turėtų) turėti teisę būti išklausytiems bei dalyvauti priimant sprendimus – ne tik politikoje, bet ir darbo vietoje.

Kodėl svarbu išgirsti darbuotojus?

  • Naujausi tyrimai leidžia palyginti tų Europos šalių, kuriose darbuotojai turi aukštą demokratijos (atstovavimo, įsitraukimo ar tiesioginio dalyvavimo priimant sprendimus) darbe laipsnį ir tų šalių, kuriose darbuotojai tokių teisių neturi, situaciją.     
  • Tyrimai atskleidė, kad demokratija darbe suteikia daug privalumų darbuotojui, visuomenei ir, žinoma, pačioms įmonėms.
  • Visų pirma, darbuotojai, turintys tvirtą balsą darbe, labiau tikėtina, yra ir labiau pilietiški, įsitraukiantys į visuomeninius procesus bei aktyvūs rinkėjai. Užimtumas yra ne tik daugelio demokratinių transformacijų priežastis – jis taip pat palaiko sistemą skatindamas susidomėjimą politika ir leisdamas darbuotojams patirti demokratinius procesus savo darbo vietoje ar darbuotojų organizacijose.
  • Dar daugiau – šalių, kuriose stebimas aktyvus darbuotojų įsitraukimas darbe, ekonomika yra produktyvesnė ir inovatyvesnė, o jų užimtumo lygis aukštesnis. Todėl tas dažnai naudojamas argumentas, kad kuo daugiau demokratijos turės darbuotojai, tuo bus silpnesnė ekonomika, tikrai yra nepagrįstas.
  • Taip pat svarbu pabrėžti, kad šalys, turinčios stiprią demokratiją darbe, taip pat yra „lygesnės“, t.y., geriau užtikrinamos įvairių gyventojų grupių teisės.
  • Be to, darbuotojai, turintys tvirtą balsą darbe, vidutiniškai yra daug labiau patenkinti gyvenimu nei jų kolegos, kurių nuomonę darbdaviai ignoruoja. Štai darbuotojo, kuris skundėsi dėl dialogo su vadovybe trūkumu, pavyzdys puikiai iliustruoja, kokią neigiamą įtaką tai turėjo jo pasitenkinimui gyvenimu ir žmogiškajam orumui.
  • Bendrovės dažniausiai turi vieną pagrindinį tikslą – didinti pelną tiek savininkams, tiek akcininkams. Tačiau net ir šiuo atveju jiems reikalingas glaudus bendradarbiavimas su darbuotojais, kad galėtų minėtą tikslą įgyvendinti.
  • Demokratija (aktyvus darbuotojų įsitraukimas) darbe suponuoja mažesnę vadovybės atskaitomybę, taigi įmonėms tampa ne tik tikslinga, bet ir naudinga įvertinti atlyginimų santykį, taip pat aplinkosaugos, socialinius ir kitus aspektus.

Laukia radikalūs pokyčiai

Akivaizdu, kad jeigu politinėse darbotvarkėse atsirastų didesnės demokratijos darbe klausimas, tai reikštų radikalius pokyčius daugelyje Europos šalių ir visoje Europos Sąjungoje. Mat dabartinė tarptautinė politika daugiausia nukreipta į darbuotojų balso ir profesinių sąjungų galios silpninimą. Taip yra todėl, kad, demokratizuojant įmonės politiką, atsiranda daugiau atskaitomybės ir priežiūros. Šiuo būdu  sumažinama absoliuti akcininkų ir bendrovės vadovo galia. Taigi, kaip ir politikoje, taip ir įmonėje, galios pasidalijimas niekada nėra lengvas procesas.

Todėl turime užtikrinti ir stiprinti esamas įmonių informavimo ir konsultavimosi struktūras, skatinti darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas. Turime rasti veiksmingų demokratijos stiprinimo būdų ne tik didelėse tarptautinėse įmonėse, bet ir mažose bendrovėse.  Labai svarbu sustiprinti darbuotojų galias, kad įmonės savininkai būtų realiai atskaitingi už savo veiksmus, o ne tik skambiuose įmonių pristatymuose

Jeigu tai, kas buvo minėta aukščiau, įgyvendintume,mes visi (įskaitant ir darbdavius) taptume bent šiek tiek laimingesni. Taigi, šiandien demokratija darbe tampa tai ne tik nauda, bet ir būtinybe.   

 

Pagal ETUI eksperto Stan De Spiegelaere straipsnį portale socialeurope.eu parengė Jūratė Jasiūnienė