Pereiti prie turinio

Federacijos tarybos posėdžio dalyviai aiškinosi, kaip taikyti Darbo kodekso nuostatas

Dalintis:

Gruodžio 1-2 dieną, Vilniuje, vyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdis. Į jį susirinko per 25 į LPPSF sudėtį įeinančių profesinių sąjungų lyderių.

J. Matuizienė: verčiau būkime solidariais ir vieningais    

Posėdžio dalyvius pasveikino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) generalinė sekretorė Janina Matuizienė. Pristatydama socialinio dialogo aktualijas ji pažymėjo, jog šiuo metu vyksta derybos dėl susijungimo su profesine sąjunga „Solidarumas“. Pasak J. Matuizienės, tikėtina, kad šis procesas bus netrumpas ir nelengvas, nes abi organizacijos turi gana skirtingą struktūrą, nors tikslas ir tas pats – kuo geriau šalies mastu atstovauti darbuotojams.

Taip pat LPSK generalinė sekretorė trumpai supažindino LPPSF atstovus su vykdomais socialinio dialogo projektais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, informavo, kad šiuo metu jau yra įsibėgėjęs kartu su Valstybine darbo inspekcija (VDI) vykdomas projektas „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“. Šio projekto pagrindinis tikslas yra supažindinti regionų profesinių sąjungų narius su socialinio dialogo naujovėmis, Darbo kodekso, lygių galimybių praktinio taikymo įmonėse principais.      

„Vienas iš artimiausių LPSK tikslų – atgaivinti regionines profesines sąjungas, paskatinti narystę jose, inicijuoti profesinių sąjungų bendradarbiavimą su konkretaus regiono savivaldybėmis, įstaigomis ir organizacijomis. Todėl šiuo metu organizuojamos išvykos į regionų centrus, kur Konfederacijos atstovai susitinka su merais, savivaldybių darbuotojais, darbdaviais. Susitikimų metu sprendžiama, kaip užtikrinti darbuotojų teises ir garantijas,  saugias darbo vietas, teisingą darbo apmokėjimą, kt. Iki šiol jau lankytąsi Kaune, Utenoje, Radviliškyje“, – pabrėžė J. Matuizienė.  

Ji kvietė organizacijas aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus LPSK įstatams, kurie bus tvirtinami gegužės 11 d. įvyksiančio Konfederacijos rinkiminio-ataskaitinio suvažiavimo metu. Taip pat ragino nesigilinti į šmeižiančio ir negatyvaus turinio informaciją apie profesines sąjungas, jos neskleisti. „Verčiau būkime solidariais ir vieningais“, – apibendrino LPSK generalinė sekretorė.    

 

Pagrindiniai siekiai – dar aktyvesnė narystė regionuose ir pilietiško jaunimo pritraukimas

Vėliau  Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas pristatė Federacijos 2017 m. veiklos ataskaitą, pagrindines organizacijos naujoves ir pasikeitimus.

Jis informavo, jog šiais metais kai kuriose įmonėse esančios profesinės sąjungos suvienijo savo jėgas susijungimo būdu (jeigu bendrovėse veikė kelios organizacijos), pavyzdžiui, AB „Achema“, UAB „Dzūkijos vandenys“. Taip pat vos prieš porą savaičių, Federacijai padedant, buvo įsteigta UAB „Panevėžio būstas“ profesinė sąjunga „Būstas“, kuri iš karto po įsteigimo tapo pateikė prašymą tapti LPPSF nare.

J. Neverauskas taip pat pažymėjo, jog vienas iš svarbiausių Federacijos prioritetų yra susitikimai su regionuose esančių profesinių sąjungų atstovais, siekiant išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria darbuotojų atstovai, galimus jų sprendimų būdus, narių pritraukimo galimybes, dialogo su darbdaviais perspektyvas, išaiškinti Darbo kodekso nuostatų taikymo aspektus.

Taip pat svarbus artimiausio laikotarpio uždavinys – į profesines sąjungas pritraukti kuo daugiau visuomeniškai aktyvaus jaunimo. Todėl 2017 m. metų tradicinio pramonės įmonių darbuotojų profesinio meistriškumo konkurso organizavimo klausimai buvo patikėti Federacijos jaunimo sektoriaus aktyvui.

„Reikia pripažinti, kad konkursas šiais metais ne tik pakeitė savo tradicinį formatą, bet ir buvo gana sklandžiai ir sėkmingai suorganizuotas. Labai žiugu, kad turime tokio kūrybingo ir aktyvaus jaunimo“, – sakė LPPSF pirmininkas.

J. Neverauskas kvietė profesinių sajungų atstovus atkyviau kreiptis į Federaciją iškilus darbuotojų atstovavimo problemoms įmonėse, ieškant atsakymo, kaip konkrečiai taikyti Darbo kodekso nuostatas tam tikrose situacijose, siekiant atnaujinti jau esančias kolektyvines sutartis ar inicijuojant kolektyvines derybas. Jis pažymėjo, jog per šiuos metus LPPSF teisininkė Dalia Jakutavičė padėjo parengti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“, AB „ESO“ kolektyvines sutartis.

Aktyvesnė profesinių sąjungų veikla regionuose – ir vienas pagrindinių artimiausių metų Federacijos jaunimo sektoriaus tikslų. Pasak šio sektoriaus pirmininko Tomo Jakutavičiaus, jau pradėtas įgyvendinti projektas „Tu ir Tavo pirmas darbas“, kuris vos prieš porą savaičių startavo Žemaitijoje, Sedos miestelyje.

„Minėtos iniciatyvos tikslas – atsižvelgiant į kitų šalių gerąją patirtų pasiekti, jog kiekvienas Lietuvos regionas turėtų veikiantį profesinių sąjungų jaunimo centrą, kuris bendradarbiautų su to regiono įstaigomis ir organizacijomis ir tokiu būdu prisidėtų prie konkrečios bendruomenės gyvenimo“, – aiškino T. Jakutavičius.  

Dvi dienas trukusi LPPSF tarybos posėdžio metu vyko ir mokymai apie derybinių įgūdžių bei emocinio intelekto svarbą socialiniame dialoge, kuriuos vedė patyrusi lektorė Viktorija Česonytė. Dalyviai sėmėsi ne tik teorinių žinių, bet ir patys atliko nemažai praktinių užduočių.

Apie Darbo kodekso nuostatų praktinius taikymo aspektus kalbėjo ir į gausius posėdžio dalyvių klausimus atsakinėjo teisininkai Nerijus Kasiliauskas bei Dalia Jakutavičė.

Akimirkas iš posėdžio galite pamatyti mūsų Facebook paskyroje paspaudę šią nuorodą: 

https://www.facebook.com/pramprof/posts/1494319917349912

 

Straipsnį parengė Jūratė Jasiūnienė